Nyheter från FKG

 • 09 september, 2020
 • Boka 22 oktober för digital Stora Leverantörsdag

 • Nu kan du boka din plats på Stora Leverantörsdagen 2020, SLD2020. I år genomförs SLD som webbinar, vilket innebär att dörren till tillställningen aldrig stängs. Någon deltagaravgift tas inte heller ut. 

  Tag plats framför din dator torsdag 22 oktober klockan 10.00 då vi sätter igång en framtidsresa! Strax före lunch är vi klara. Årets ”startfält” är urstarkt, säg i världsklass!

  Årets tema är ”Sustainable Revolution & Industry Transformation”, den omvälvning som hela fordonsindustrin genomgår med inriktning på hållbar mobilitet och hållbara transportsystem.

  – För tillfället finns många rörliga objekt på FKG:s branschradar. Taktiskt handlar det om att hantera pandemins konsekvenser, konjunktursvängningar, handelshinder och Brexit. Strategiskt är det fordonsindustrins megatrender och deras krav på en genomgripande industriell transformering som ska hanteras, förklarar FKG:s Fredrik Sidahl.

  – Genom att delta i webbinariet får du dels en nulägesbild från OEM:erna i de stora frågorna, dels insikter hur du ska kunna framtidssäkra, stärka konkurrenskraften för, din verksamhet, fortsätter han.

  Programmet ser ut enligt följande:

  Henrik Henriksson, koncernchef Scania, som vi kommer att fråga om den branschglidning som företaget är involverad i – från lastbilsleverantör till leverantör av hållbara transportsystem.

  Martin Lundstedt, vd AB Volvo, som vi kommer att fråga lite närmare, ur ett leverantörsperspektiv, om den märkes- och produktportfölj som Volvo har.

  Stefan Tilk, vd Nevs, kommer naturligtvis att få frågor om framtidens hållbara mobilitetssystem och krav på harmoni, säg integration, mellan infrastruktur och samhällsplanering.

  Avslutningsvis kommer de näringspolitiska frågorna, som kick-start av industrin och industriell omställning, att lyftas tillsammans med näringsminister Ibrahim Baylan (S).

  Ciceron under SLD 2020 är Göran Björklund, chefredaktör för Fordonskomponenten och senior rådgivare inom public affairs till FKG och hans team från Newsroom: Jeanette Larsson och Linus van der Putten.

  Vi kommer även att möta ett antal leverantörsföretag som återger sin bild av nuläge och framtid i värdekedjan.

  Här anmäler du dig!

  Bild: Nu är det klappat och klart för Stora Leverantörsdagen 2020 – fr v Göran Björklund, Fredrik Sidahl och Gabriella Virdarson.