Nyheter från FKG

 • 14 april, 2021
 • Betaltiderna: ”Förhoppningsvis är vi på väg att hitta en väg ut”

 • Efter decennier av långa betaltider ser fordonsindustrins leverantörer nu ett slags ljus i tunneln.
  – Vi har stora förhoppningar på den proposition som regeringen kommer med i maj, säger FKG:s vd Fredrik Sidahl.

  Längre och längre betaltider är ett ok för leverantörsindustrin. Fast enligt Fredrik Sidahl är det inte de förhållandevis få företag som har en bristande affärsmoral som är problemet – de som skjuter på sina betalningar då och då, eller inte betalar alls.

  – Nej, det är istället de som vårdar en tveksam affärsetik som vi riktar vår kritik mot. De som har som strategi att använda sina leverantörer som ofrivilliga kreditgivare, säger Fredrik Sidahl.

  Etablerades på 90-talet
  Bakgrunden till problemet går att spåra tillbaka till mitten av 90-talet. Då fick Renault och PSA-gruppen – med bland andra Peugeot och Citroen i varumärkesportföljen – igenom sina krav på längre betaltider. De behövde anstånd för att få ordning på kassaflödet och kunna ta sig ur den lågkonjunktur som finanskrisen i början av decenniet hade utlöst.

  Under 00-talet blev det uppenbart att en lösning för att komma ur en akut kris etablerats till en normalitet och missnöjet började växa bland leverantörsföretagen.

  I Sverige pekas det faktum att de två bolag som på den tiden tillverkade personbilar i landet ägdes av varsin amerikansk gigant i branschen ut som en möjlig förklaring till att trenden med långa betaltider växt sig stark.

  Hotar svensk lönsamhet
  Men att små- och medelstora företag får finna sig i att agera bank åt branschens jättar är inte bara besvärligt för leverantörerna själva.

  – Det hämmar lönsamhet och utveckling och får konsekvenser för hela den svenska företagsamheten, säger Fredrik Sidahl.

  • I kredithanteringsföretaget Intrum Justitias undersökning European Payment Report 2020 svarar 48 procent av de europeiska SME-företagen att de skulle kunna anställa fler om de fick betalt snabbare.
  • Enligt rapporterna har läget dessutom allvarligt försämrats under 2010-talet. Exempelvis fick de svenska B2B-företagen betalt på 31 dagar i snitt 2015.

  – Efter 2015 började det gå långsammare och långsammare, säger Fredrik Sidahl.

  2017 hade det gått upp till 32 dagar i snitt. 2018 och 2019 handlade det om 33 dagar.

  Men är leverantörsföretagen så bra själva på att betala i tid?

  – Det finns tyvärr en hierarki där också, där större företag utnyttjar sin ställning gentemot mindre. Vi behöver helt klart göra vår egen hemläxa.

  Hur ser du på den proposition från regeringen som kommer i maj?

  – Vi har stora förväntningar och ser fram emot att ta del av lagförslaget. Förhoppningsvis är vi på väg att hitta en väg ut ur den här situationen som varat alldeles för länge.

  Läs mer om hur de långa betaltiderna växt fram