Nyheter från FKG

 • 25 mars, 2021
 • Betaltiderna stiger uppåt på den politiska agendan

 • Osunda affärsvillkor inom fordonsindustrins värdekedja är ett ämne som fått aktualitet igen. På FKG har Göran Björklund, senior rådgivare inom Public Affairs, varit arkitekt för den lobbykampanj för reglerade betaltider som rullat igång. 

  – Målet är en tvingande lagstiftning, eftersom dagens självreglering inte upplevs fungera enligt FKG:s medlemmar, säger han.

  Att försöka få till en tvingande lagstiftning är enligt Göran Björklund helt i linje med FKG:s medlemmars önskemål.

  – Fler än sex av tio leverantörer har framfört att de vill ha betalt inom 30 dagar och inte tvingas att acceptera en roll som kreditgivare åt sina kunder, säger han.

  Sedan i höstas har ämnet återigen hamnat högt upp på FKG:s radar. Då höjde enskilda företag bland medlemmarna sina röster.

  – Efter det har två medlemsenkäter med inriktning på betaltider genomförts. I dem har problembilden blivit ännu tydligare, säger Göran.

  Det ledde till ett beslut om att börja agera mer kraftfullt, och i januari fick Göran Björklund i uppdrag att lägga upp en plan med målgrupper, budskap, kanaler och aktiviteter för en strategisk kommunikation i syfte att påverka lagstiftarna i riktning mot en hård och tvingande lagstiftning. 100 procent medlemsnytta, som FKG:s ordförande Per-Ewe Wendel uttrycker det.

  Vad krävs för att lyckas med kampanjen?

  – Förutom att frågan ska vara relevant i det offentliga samtalet så spelar konkreta fakta och den allmänna tajmingen avgörande roll.

  Men det finns ju redan uppförandekoder kring betaltider?

  – Ja, en branschspecifik och frivillig, som de europeiska organisationerna för leverantörsindustrin (CLEPA) och bilindustrin (ACEA) tagit fram i skuggan av pandemin. Dessutom finns 2019 även en svensk uppförandekod framtagen av Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet (betaltider.se).

  Vad säger FKG:s medlemmar?

  – De har synpunkter och fakta som underbygger problembeskrivningen. Betalningarna fortsätter att ta alldeles för lång tid, och de frivilliga initiativen räcker inte.

  Hur pass engagerade är lagstiftarna?

  – Frågan är väl etablerad på näringsministerns och de lagstiftande utskottens agendor.

  Vad händer nu?

  – Vi ska precis inleda nästa steg där vi ska samla in och tillföra ännu mer fakta som stärker vår bild av läget, så att vi förhoppningsvis kan nå dit FKG vill. I maj planerar näringsdepartementet att lägga fram en proposition i syfte att stärka den nuvarande lagstiftningen som vilar på självreglering.

  Och dit ni vill nå är till betaltider reglerade i lag?

  – Exakt, det är FKG:s mål.

  Bild: Göran Björklund, senior rådgivare till FKG