Nyheter från FKG

 • 23 november, 2022
 • Betaltiderna går inte åt rätt håll

 • I dagarna har FKG:s medlemmar fått en snabbenkät avseende betaltider. Det är viktigt att du svarar eftersom resultatet kommer att användas som underlag i kommande samtal med svenska OEM.

  – Vi har fått signaler från flera medlemsföretag, såväl stora som små, om betaltider på uppemot två år för vissa fakturor avseende en OEM. Detta är oacceptabelt, det förstår ju alla, säger FKG:s Peter Bryntesson som förbereder en intensifierad dialog med svenska OEM:er kring bland annat affärsrelationer och affärsvillkor.

  Men signalerna från fältet visar snarare på en utveckling helt i annan riktning så här långt.

  – Därför går vi ut med en medlemsenkät som till 100 procent avser betalningstider och affärsvillkor. Det är viktigt att du svarar, avslutar Peter.

  TILL ENKÄTEN