Nyheter från FKG

 • 25 februari, 2024
 • Betaltider måste bli en ledningsfråga!

 • Arbetet med att korta betaltiderna går fortsatt trögt, trots lagstadgad rapporteringsskyldighet av storföretagens betaltider till SME. Det konstaterar såväl enskilda FKG-medlemmar som företagarinitiativet Föreningen för effektiva affärstransaktioner i näringslivet, populärt kallad ”Betaltider”.
  – Tyvärr biter sig problemen kvar, och vi ser ibland också ett medvetet missbruk, säger Anders Persson, ordförande för Betaltider.

  Han upplever att ledningen på många kundföretag ofta saknar kunskap kring hur effektiviteten i betalflöden fungerar i den egna organisationen.
  – Men jag hoppas och tror att styrelserna i de företag som uppenbart har problem med att korta betaltider ger tydliga direktiv för att ta tag i frågan. Ineffektiviteten i betalflöden slår hårt mot företagens konkurrenskraft och mot Sverige som investeringsland, säger Anders Persson som till vardags återfinns på företagar- och arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen.

  Just nu bereds en ny EU-förordning som ska stärka SME-företagens ställning sett till betaltider. Den är betydligt skarpare än nuvarande direktiv. Men med tanke på att det bland annat är EU-val i år är det svårbedömt när en slutgiltig förordning om 30 dagars betaltid till SME ligger framme.
  – Föreningen har lämnat ett tydligt remissvar där vi understryker behovet av och fördelarna med en tydligare reglering, eftersom de frivilliga engagemangen och aktiviteter som har genomförts inte har fått förväntad effekt. Och det är skälet till att EU kommer med förslag om en förordning, säger Anders Persson och konstaterar att ineffektiviteten i betalflöden slår hårt mot konkurrensen på den inre marknaden och även mot EU:s konkurrenskraft som helhet.

  När Föreningen för effektiva affärstransaktioner i näringslivet bildades för sex år sedan var syftet att få företag att frivilligt sluta upp kring en uppförandekod för betaltider, och därmed bidra till ett sundare och mer hållbart affärsklimat.
  Bland storföretagen ställde sig många bakom koden, men steget från ord till handling visade sig många gånger vara långt. Företagen ägnar sig åt policy-wash, menar FKG.
  – Trots en positiv ambition hos alla de företag som anslutit sig till betaltidskoden så finns det företag som inte har lyckats driva igenom arbetet med att korta ner betaltiderna i organisationen. Statistiken finns nu tillgänglig på Bolagsverkets hemsida. Nu är det upp till styrelsen i dessa företag, och ytterst styrelseordförande, att ta tag i frågan och att leva upp till det man har lovat marknaden, säger Anders Persson.

  Och att inte ha gjort något alls tyder enligt Anders Persson på något betydligt allvarligare: En stor okunskap kring vikten av att effektivisera sina transaktioner och att skapa rätt förutsättningar för att säkra leveranserna och kunskapsuppbyggnaden i sina värdekedjor.

  FKG:s kamp för ett sundare och hållbarare affärsklimat går således vidare.