Nyheter från FKG

 • 20 februari, 2020
 • Beslut om korttidsarbete bedöms som nära

 • Det är FKG:s övertygelse om att ett lagförslag om korttidsarbete i kombination med utbildning/kompentensutveckling kommer att klubbas igenom riksdagen inom en snar framtid.

  – Det finns ett färdigt förslag på finansdepartementet som alla parter är överens om. Nu handlar det om att klubba igenom det för att lindra konsekvenserna av dels minskad efterfrågan inom den svenska industrin, dels industriella och finansiella effekter av coronautbrottet i Kina, säger FKG:s vd, Fredrik Sidahl.

  Han berättar att FKG satt frågan om korttidsarbete och kompetensutveckling överst på agendan sedan i november. Beslutet om att driva kompetensfrågan är att skapa förmåga för att möta fordonsindustrins transformering i syfte att bygga konkurrenskraft. Detta efter allt tydligare signaler under hösten om minskad efterfrågan av såväl produkter som tjänster inom hela automotivesektorn.

  – I sig är det ingen nyhet med en minskad efterfrågan eftersom fordonsindustrin normalt går i sjuårscykler. Vi har också haft ett historiskt högt orderläge inom leverantörsindustrin. Men de befarade konsekvenserna av coronautbrottet är som en okontrollerbar accelerator genom hela värdekedjan, menar Fredrik Sidahl och konstaterar att ”timingen” för FKG:s agerande kring korttidsarbete var den rätta.

  Han berättar att FKG, som språkrör för leverantörs- och fordonsindustrin, har en dialog med medlemsföretag, arbetsmarknadens parter, andra branschorganisationer, media, departement och riksdagspolitiker.

  – Vi försöker arbeta proaktivt för att slippa hamna i samma situation som i samband med Lehman-krisen. Då försvann 10 000 jobb samtidigt som livskraftiga företag tvingades att lägga ner. Allt på grund av politisk senfärdighet. Nu har vi ett bättre gehör för frågan, förklarar Fredrik Sidahl.

  Vad gör FKG för att möta marknadsutvecklingen, utöver ovannämnda dialog, lobbyarbete, för att påskynda lagstiftningen kring korttidsarbete?

  • Löpande medlemsenkäter och aktiv omvärldsbevakning kring konjunktur och allra senast coronaeffekter
  • Dagliga kontakter med medlemsföretag, bransch och myndigheter
  • Initial rådgivning i bland annat avtalsfrågor som tolkning av force majeure
  • Deltar i EU-finansierat projekt kring krav på ny kompetens till följd av den industriella transformeringen
  • Informerar och bereder leverantörsföretags deltagande i det strategiska fordonsforskningsprogrammet, FFI
  • Scenarioskrivningar kring efterfrågan av nya produkter och tjänster till följd av fordonsindustrins transformering
  • Informationsinsatser såväl internt som externt, inklusive media
  • Strategiseminarium i april kring industrins transformering