Nyheter från FKG

 • 13 november, 2018
 • Behovet av transformering angav tonen för SLD2018

 • Industriell transformering. Megatrender. Hållbarhet. Konjunkturavmattning… En känsla av avvaktan vilade över Stora Leverantörsdagen 2018.

  Trots det är det fullt tryck i både komponent- och bilfabriken.

  Svensk fordons- och leverantörsindustri står inför en nödvändig transformation med fokus på hållbarhet. Den leverantör som inte är med på den är ”rökt”, konstaterade Scanias koncernchef Henrik Henriksson.

  Volvo Groups tekniska direktör, Lars Stenqvist, framhöll leverantörsindustrin allt större betydelse inom innovation.

  – Det var tråkigt att besöka konkurrenterna på IAA, men desto intressantare att besöka leverantörerna som satsar på FoU, sa han.

  Elisabet Söderström, vd och generalsekreterare för Svensk-Kinesiska handelskammaren, lyfte fram Kinas allt större betydelse inom innovation, något som inte går att bortse ifrån utan bör tas tillvara.

  Den globala tillväxten får behovet av stål att öka hela tiden. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att stålindustrin och dess kunder rör sig i rätt riktning, konstaterade Thomas Hörnfeldt, ansvarig för hållbarhet och Public Affairs på SSAB.

  Martina Buchhauser, inköpsdirektör på Volvos Cars, efterlyste både flexibilitet och närhet hos leverantörerna inte minst för att kunna möta ny teknik och nya behov. Hon lyfte även fram kravet på socialt ansvarstagande i leverantörsledet.

  Autonoma och uppkopplade fordon är en av megatrenderna. Men för att lyckas måste systemen först vinna förarnas tillit, berättade Johan Löfvenholm, operativ chef på Veoneer.

  Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen, varnade för fartblindhet i leverantörsindustrin
  efter år att av tillväxt och tvåsiffriga resultat på sista raden hos flera leverantörsföretag.

  Det tyska kemiföretaget BASF är en ledande leverantör till fordonsindustrin. I den rollen investerar de allt mer i FoU kring både nya material och batteriteknik, berättade Josef R. Wuensch innan Stora Leverantörsdagen 2018 avslutades.

  Stora Leverantördagen 2019 arrangeras 16–17 oktober.