Nyheter från FKG

 • Baylan lättar på kraven – lättare att få hjälp från Almi

 • Den som söker investeringshjälp från statliga Almi brukar normalt sett få samla ihop lika mycket pengar från annat håll. Men nu har regeringen sänkt kraven.
  – Vi befinner oss i en speciell situation, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

  Att få fram och satsa på nya idéer är viktigt. Inte minst i kristider. Nytänkande kan bli avgörande på en rad områden, och därför gör regeringen det nu lättare för företag att utveckla innovationer med hjälp av investeringsstöd från Almi.

  Vanligtvis är kravet på privat medfinansiering 50 procent för den som söker pengar, men nu sänks det till 30 procent. Ändringen träder i kraft den 1 maj.

  – Jag förväntar mig att Almi agerar proaktivt och bidrar till att finansieringslösningar kommer till stånd, säger Ibrahim Baylan.

  Sammanlagt får Almi Företagspartner 3 miljarder extra i sin kassa.

  Peter Bryntesson, senior advisor på FKG, tycker att initiativet är mycket bra.

  – Med den kris som vi är mitt uppe i, och med den krävande transformation som pågått inom automotive de senaste åren, är det vitalt med nytänk, produktutveckling och innovationer för stärkt konkurrenskraft. Lättnaderna från Almi kommer mycket väl till pass, säger han.

  Läs mer här om de olika möjligheter till stöd som regeringen gått ut med.