Nyheter från FKG

 • 25 mars, 2020
 • Bättre transparens från OEM efterlyses

 • Det hade varit bättre om AB Volvo och Scania varit tydliga från början med sina produktionsneddragningar och nedstängningar.

  Istället har leverantörerna fått höra det bakvägen, om att Scania planerat att stänga ner i fyra veckor och AB Volvo i sex.

  Stefan Ottosson, koncernchef för NordiQ Group, efterlyser en bättre transparens och ärlighet i agerandet från de svenska fordonstillverkarna sida.

  – Vi var beredda på att våra kunder skulle kunna få produktionsstörningar, men att stänga helt, fanns inte med på kartan från början. Det nämndes aldrig, utan vi utgick från vad som sades officiellt.

  – När vi förra tisdagen fick besked att våra stora kunder skulle stänga ner i två veckor inledde vi fackliga förhandlingar om korttidspermittering, och gick ner till tredagarsvecka. Det var utifrån dessa förutsättningar, berättar Stefan Ottosson.

  Plötsligt kom nya besked från både Volvo och Scania, att de skulle stänga sex respektive fyra veckor framför allt till följd av produktionsstörningar i både Italien och Frankrike – Kina var passerat för dem.

  Händelseutvecklingen är nu nere på dagsnivå.

  – Vi har möten varje dag för att gå igenom situationen. Vi har ett bra utgångsläge, men har nu beslutat att gå in i tredje steget i korttidspermitteringen, berättar Stefan Ottosson.

  Som en konsekvens av fabriksstängningarna på kundsidan har NordiQ satt stopp för alla inleveranser. Ett stopp som fortplantar sig ner genom värdekedjan.

  – Många av våra leverantörer är småföretagare utan större ekonomiska buffertar. För dem handlar det om liv eller död. Det kan innebära att när allt taktar igång igen så kan de ha gått i konkurs. Vilket då blir ett problem för oss och i förlängningen också för våra kunder.

  NordiQ Group har dammat av aktivitetsplanen från krisåren 2008–2009. 30 av dess 50 punkter kan återanvändas idag. Nu arbetar man efter dem.

  Enligt Stefan Ottosson hade inte bara öppenhet från OEM:ernas sida varit bra för samarbetet med leverantörsledet. Han hade gärna sett att man hellre taktat ner i produktion istället för att stänga ner helt.

  – Vi hade kunnat anpassa oss till 40–50 procents utnyttjande av den normala produktionskapaciteten hos dem och snabbt växlat upp när det behövs. Att starta från noll tar längre tid.

  Avslutningsvis understryker Stefan Ottosson hur viktigt det är att de statliga stödåtgärderna fungerar och att de hänger med i tempot, som till exempel permitteringsersättningen från Tillväxtverket. Villkoren ska inte heller vara oöverstigliga för SME-företag – utan alla som är utsatta ska ha en ärlig chans till stöd som gör att de kan driva affärsrörelsen vidare.