Nyheter från FKG

 • Avtals- och arbetsrättsliga frågor vanligast från leverantörerna

 • Utifrån utvecklingen inom fordonssektorn till följd av konsekvenser av coronapandemin ställs många juridiska frågor på sin spets. Inte minst inom avtals- respektive arbetsrätt.

  Det berättar advokaterna Johan Hallén och Emmelie Tedfelt på FKG-partnern Setterwalls Advokatbyrå.

  – Inom avtalsrätten så är den största frågan helt klart om man måste prestera enligt avtalet under rådande omständigheter. Det kan gälla allt från leveranser till betalningar till att leva upp till olika minimiåtagande, berättar Johan Hallén, specialist inom affärs- och avtalsrätt.

  Inom Emmile Tedfelts specialistområde, arbetsrätt, är mycket under ständig förändring i spåren av krisen, säger hon.

  – Hetaste inom arbetsrätt är frågor kring stödet vid korttidspermitteringar. Det är vad som krävs för att ha rätt att ta del av stödet, hur går man tillväga och vad innebär det för vårt bolag. Vi får många intressant frågor om detta för tillfället, konstaterar Emmelie.

  Både Johan Hallén och Emmelie Tedfelt säger att deras intryck är att det råder väldigt stor osäkerhet om vad som kommer hända den närmsta tiden och många är rädda. Tillsammans med de restriktioner som myndigheterna infört gör detta att många företag har väldigt svårt att bedriva verksamhet på vanligt vis, även om det går rent teoretiskt.

  – Det rådande läget är tufft för många bolag och det är nödvändigt att se över sina personalkostnader. Bolagen ser nu en möjlighet att försöka behålla sin arbetskraft till en lägre kostnad för att kunna växla upp snabbt igen när läget vänder, berättar Emmelie.

  Inom avtalsrätt är det viktigt att se till att granska avtalen så att man vet vad som faktiskt gäller.

  – Men se samtidigt till att ha en öppen kommunikation med din motpart. Coronaviruset förändrar situationen för alla och det kan i många fall gå att hitta uppgörelser som funkar för alla inblandade, säger Johan Hallén.

  Emmelie Tedfelt menar att man ska undersöka vilka möjligheter som kan vara öppna för just företaget.

  – Kommer ni att behöva varsla, har ni möjlighet att be de anställda gå ner i arbetstid och lön under en period, hur ska ni hantera konsulter och visstidsanställda – och glöm inte bort att kontinuerligt jobba med arbetsmiljöfrågor, även för alla de anställda som jobbar hemifrån, säger hon.

  Bild: Emmelie Tedfelt och Johan Hallén, Setterwalls Advokatbyrå.