Nyheter från FKG

  • 25 december, 2020
  • Automotive suppliers comment on the EU-UK trade deal

  • EU och Storbritannien har äntligen enats om ett frihandelsavtal och resultatet blev ett sådant som varken innehåller tullar eller importkvoter. I avtalet finns dock en klausul vilken gör det möjligt att införa tullar om någon av de involverade parterna tycker att den andra parten gör sig skyldig till prisdumpning. Avtalet är värt 660 miljarder pund om året och båda parter anser att det är ett bra avtal för hela Europa.

    Läs Clepas senaste pressrelease med kommentar om Brexit nedan.

    Read the latest press release from Clepa where they comment on Brexit below.

    Automotive suppliers comment on the EU-UK trade deal