Nyheter från FKG

 • 03 maj, 2023
 • Automotive Strategy Seminar 2023

 • Årets Automotive Strategy Seminar  gav oss en stor dos av inspiration från alla våra talare. Tillsammans med Region Stockholm och projektet Fordonsdalen React så erbjöd vi ett program med politiker, start-ups, Scania och leverantörer i en härlig blandning.

  Vi i Sverige har ett jättebra läge just nu med en energimix som är bäst i EU. Alla andra länder vill bli som oss och detta är en stark konkurrensfördel nu när vi börjar prata hållbarhet, något som alla andra också gör. Eller är det som Percy Barnevik sa när han var koncernchef för ABB. ”Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den energiförsörjning som andra länder vill har. Vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortaste tid ska komma ur denna situation”.

  Detta var ett gyllene tillfälle för påverkanspersoner att få input från industrin, och för politiker att säga sin mening om svensk fordonsindustri. FKG tar med sig mycket från denna dag, som kan användas i lobby-arbetet framåt.

  Omställningen tydlig, svårt att anställa folk med rätt kompetens och olika typer av stöd är betydligt enklare i andra länder än Sverige för små och medelstora bolag. VOI gav energi och förklarade att allt måste inte vara klart när man lanserar en ny micromobilitet.

  Scania har satt upp science based targets som kräver 50% reduktion i deras operations till 2025 och det är ett mål som ser ut att bli uppfyllt. MEN det måste vara en 20% reduktion på CO2 av produkternas livscykelanvändning och det är som vi alla vet en stor utmaning. Ju längre från Scania en leverantör är i leverantörskedjan desto högre är risken och svårighet att jobba i rätt riktning. Där behöver Scania sina direkta leverantörer för att säkerställa rätt värderingar i hela kedjan.

  Leax ställde högst relevanta frågor som troligtvis alla leverantörer på plats kunde känna igen sig i. Vilken typ av skyddsnät kan etableras inför en kris för att undvika kollaps? Ett företag behöver snabbhet, flexibilitet och smidighet. På Leax försöker man lista ut vilken roll man kommer att spela i framtiden och samtidigt hantera den nuvarande situationen och kortsiktiga utmaningar. Hur tar man ett socialt ansvar samtidigt som man utvecklar företaget strategiskt?

  Emmy Pavlovic på Bulten berättade om hur man har skapat en helt ny affärsmodel kring en högst ordinär komponent i form av Tensioncam. En ny teknik för att nå nya branscher och även nya affärsmodeller. Att ha en ny teknik i en mycket traditionell del av branschen hjälper också till med rekrytering för att attrahera ingenjörer. De stora företagen är ganska osynliga för studenterna och professorerna vid universiteten, i skuggan av de mycket stora till exempel OEM:erna.

  Tom De Vleesschauwer drog i vanlig ordning en fantastisk spaning som detta år handlade om CO2.

  Dagen kan summeras kortfattat: Politikerna behöver ta ansvar för tydliga spelregler, och på så vis måste och kan vi jobba tillsammans. Men det är också viktigt att gå i takt, det går inte att rulla ut en ny lastbilsflotta utan att t.ex. laddinfrastrukturen hänger med. Det behövs action från politiken och det behövs nu.

  Tack till alla er som kom, det var så kul att umgås och inspireras med er!

   

  Region Stockholm är projektägare för Fordonsdalen React  och delfinansierar projekten via Region Stockholm Projektmedel för hållbar regional utveckling.

  Projektet delfinansieras med medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.