Nyheter från FKG

 • 09 mars, 2020
 • Automotive berett att leverera hållbara lösningar – men det krävs att politikerna ställer upp med bra villkor

 • Den europeiska fordonsindustrin ligger i framkant. Inte minst är industrin starkt offensiv med  teknik som ska bidra till ett minskat koldioxidavtryck för kontinenten.

  ”Det som gäller är inte om vi ska försöka klara de ambitiösa målen. Det handlar om hur”, skriver Clepas generalsekreterare Sigrid de Vries, i ett inlägg på organisationens hemsida.

  Europeisk fordonsindustri – en bransch som sysselsätter fem miljoner människor – satsar enligt Sigrid de Vries mer på forskning och utveckling än någon annan sektor inom privat företagande. Det borde branschen få mer kredd för, tycker hon

  Automotive är enligt henne ett utmärkt exempel på en sektor med en strategisk värdekedja som kopplar samman en lång rad företag och aktiviteter.

  Det ger även ringar på vattnet till andra delar av ekonomin.

  ”Ett jobb inom fordonstillverkningen skapar i genomsnitt tre nya jobb i den direkta leveranskedjan, och ytterligare tre till fem i den bredare ekonomin”, skriver Sigrid de Vries.

  Över huvud taget är det vanligt att ny teknologi som får ett brett genomslag är spin off-tekniker från automotive. Ett exempel är sensorerna i våra mobiltelefoner.

  ”De designades ursprungligen för bilindustrin.”

  Mobilitet är över huvud taget en sektor som är inne i en stark utvecklingsfas, både efterfrågan och tillväxt väntas öka. Ett land som har varit bra på att slå mynt av de här realiteterna är Kina som investerar tungt i att öka konkurrenskraften i sin bilindustri.

  ”De har förstått det stora mervärdet med branschen, och att den utlöser effekter som ger en bredare ekonomisk aktivitet.”

  Sigrid de Vries tycker att Europeisk politiker ska dra lärdom av det kinesiska exemplet.

  ”Det behövs bra villkor för att den europeiska bilindustrin ska gå bra och därmed klara uppfylla de ambitiösa mål som samhället satt upp.”