Nyheter från FKG

 • 14 januari, 2020
 • Automated Vehicle 4.0 hett ämne på CES

 • Konsumentelektronikmässan CES i Las Vegas växer i betydelse för fordons- och transportindustrin. På årets mässa var fordonsteknik ett av del allra tyngsta områdena sett till utställare och fördjupande seminarier samt demovisningar.

  Helt klart är att uppkopplade och autonoma fordon är expansiva områden med högt innovations- och utvecklingstempo. Men de är långt ifrån problemfria inte minst sett till relationen människa-samhälle-maskin.

  På den nyligen avslutade CES-mässan var USA:s transportminister Elaine Chao huvudtalare. I sitt tal, Automated Vehicle 4.0, efterlyste hon ännu mer avancerad teknologi för att kunna skala upp möjligheterna för autonoma fordon. Speciellt lyfte hon fram legala frågorna, den övergripande lagstiftningen, samt kraven på data- och cybersäkerhet för medborgarna.

  – I den fortsatta utvecklingen under de kommande åren är den federala regeringens fokusområde att skydda medborgare och samhälle genom att prioritera säkerhet, inledde Elaine Chao.

  – Vi måste betona säkerhet, särskilt cybersäkerhet, och vi måste ta itu med allmänhetens oro inför att öka rörligheten och tillgängligheten samtidigt som vi garanterar integritet och datasäkerhet, fortsatte hon.

  Förmodligen är de legala frågorna en av de allra största utmaningarna i utvecklingen av autonom körning.

  Video från USA:s transportministerium med Elaine Chaos keynote-tal.