Nyheter från FKG

 • 02 februari, 2022
 • Arbetet med grön omställning kan ge konkurrensfördelar

 • Resultatet av FKG:s senaste snabbenkät ger en intressant nulägesbild från den svenska leverantörsindustrin.

  Helt klart accelererar den gröna omställningen inom leverantöresledet med inriktning på långsiktig hållbarhet genom CO2-reduktion. Något som på sikt kan bli en svensk konkurrensfördel, enligt FKG:s bedömning. Dock bygger det på att både OEM och fler leverantörsföretag, hänger på och, framför allt, värdesätter arbetet.

  – Vi kan bli världsunika, konstaterar FKG:s Gabriella Virdarson som nyligen fått klart med 2,4 miljoner kronor i stöd från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att tillsammans med RISE, AFRY, Edag, MITC, Greengoat och SSP utveckla en process för CO2-deklaration av komponenter.

  – Metoden skulle innebära att OEM kan CO2-deklarera ett fordon från komponent, genom tillverkningsprocessen och logistik, fram till end-of-life-vehicle, förklarar Gabriella med stor entusiasm.

  Hon vill jämställa deklarationen med en Svanen-märkning eller motsvarande av komponenterna.

  Dock visar FKG:s snabbenkät att respondenterna inte upplever som om OEM inte riktigt är där än i sina egna arbeten, tillämpning, inom CO2-reduktion och hållbarhetsdeklaration.

  Men nio av tio leverantörer uppger att de arbetar aktivt med CO2-reduktion samtidigt som tre av tio kunder inte efterfrågar någon form av CO2-redovisning, enligt snabbenkäten. Enkäten visar också att fem av tio leverantörsföretag själva inte efterfrågar redovisning av CO2-avtryck från sina leverantörer i sin tur.

  – Med det entusiastiska arbete som sker inom projektet kommer vi att övertyga om konkurrensfördelarna med en CO2-deklaration, säger Peter Bryntesson, FKG.