Nyheter från FKG

 • 13 september, 2023
 • Annika Winsth: ”Optimisterna har ropat hej för tidigt”

 • Styrräntorna sänks nästa år. Men den som väntar sig förkrisnivåer kommer troligtvis att bli besviken. Det menar Nordeas chefsekonom Annika Winsth som den 12 oktober kommer till SLD 2023 för att tala.
  – Centralbankerna är tydliga med att priset på pengar kommer fortsätta att vara högt, åtminstone betydligt högre än före räntehöjningarna säger hon.

  Att de höga räntorna skulle vara tillfälliga är enligt Annika Winsth alltså mest en from förhoppning.
  – Jag tror att optimisterna har ropat hej alldeles för tidigt, säger hon.
  Själv har hon i flera år varnat för just den situation vi ser nu – där billiga pengar i överflöd förr eller senare ger inflation och höga räntor.
  – Ja, jag talade redan 2015 om att vi hade en för expansiv ekonomisk politik. Det har varit många år med gratispengar, vilket är en grundläggande orsak till att vi har fått inflation. Nu betalar vi notan. Ovanpå det har vi de utbudschocker som pandemin och kriget i Ukraina har orsakat. Energipriserna har fallit påtagligt, men diesel och bensin är ju fortfarande höga, säger hon.

  Svag krona skapar eurodebatt
  Euron eller kronan är en fråga som har fått ny aktualitet, något som enligt Annika Winsth alltid kommer upp när kronan är svag.
  – Men det är bra med en ny debatt kring den saken. Inte minst för att det har hänt mycket sedan vi röstade om euron. Vi är mycket närmare Europa i dag, kriserna ofta globala och exportsektorn hanterar större och mer komplexa värdekedjor än för 20 år sedan.
  Vilken väg Sverige borde gå? Det vill hon inte uttala sig om.
  – Det är inte min sak att säga. Men vi är en liten ekonomi i en turbulent omvärld och vi behöver reflektera över hur kartan ritas om och hur vi på bästa sätt tar vara på svenska intressen.
  En annan sak att beakta ur ett makroekonomiskt perspektiv är det amerikanska IRA-paketet, med satsningar på grön teknologi med mera, där subventioner ska gynna den inhemska produktionen. Nu ser vi hur de europeiska länderna svarar på det. Bland annat presenterade EU-kommissionen tidigare i år sin Green Deal Industrial Plan.
  – Vi måste vara vakna och medvetna om att de här förändringarna sker. Många bolag blir globala tidigt och ställer sig frågan var det är bäst att verka och om Sverige kan erbjuda det som behövs. Det gäller att se till att det är attraktivt att ha sin verksamhet här, med tillgång till energi, väl fungerande infrastruktur, kompetens med mera. Och här spelar politikernas agerande en avgörande roll. De ska rita kartan som näringslivet sedan agerar på.

  Viktigt att träffas
  Den 12 oktober är Annika Winsth en av dem som framträder på FKG:s evenemang Stora Leverantörsdagen, en typ av branscharrangemang som hon menar är angelägna.
  – När det är komplext i omvärlden är det viktigt att träffas. I sådana tider finns det också behov av att stötta och hjälpa varandra, så den typen av samtal är viktiga.
  Kommer du att hinna ta del av SLD i övrigt?
  – Förutom att vara talare ska jag delta i ett panelsamtal. Däremellan blir jag kvar och samtalar med gästerna.
  Vad förväntar du dig av samtalen?
  – Jag tycker alltid att det är intressant att få input och höra vad gästerna funderar på, det är viktigt för min analys. Särskilt nu, när det sker stora förändringar snabbt.