Nyheter från FKG

 • 02 mars, 2022
 • Anders Magnusson, AGES Industri: ”Det gäller att vara flexibel”

 • Råvaru- och energipriserna har gjort tillvaron tuffare för många tillverkande företag under hösten och vintern. Till det har krisen i Ukraina accelererat och blivit akut. Ett företag som känner av förhållandena är komponenttillverkaren AGES Industri med produktion i Halland, Småland och Kina.
  – Situationen är utmanande, men vi får nog leva med det åtminstone hela det här året, säger koncernchef Anders Magnusson.

  Automotive är AGES viktigaste marknadsområde och står för cirka 60 procent av verksamheten. Segmentets pågående omvandlingsprocess är något som företaget klarat att parera på ett bra sätt. Ända till runt 2018 och 2019 hade de stora leveranser av komponenter till dieselmotorer för personvagnar.

  – Sedan såg vi hur det minskade snabbt. Då tog vi beslut om att kompensera genom att söka nya marknadsmöjligheter inom tillverkningen av tunga fordon, komponenter för elektrifiering och andra marknadsområden, säger Anders Magnusson.

  I dag har företaget en i grunden god orderstock. Förutom till producenter av person- och lastvagnar levererar de bland annat till företag som tillverkar truckar och entreprenadmaskiner, samt till telekombranschen.

  – Men som de flesta andra har vi problem med att prognoserna från våra kunder har en tendens att svänga, och att de ofta gör det med kort varsel. Det skapar utmaningar med att balansera resurser och kostnader.

  Hade ni det tufft under pandemin?

  – Ja, det var naturligtvis en stor utmaning. Vi arbetade mycket med rationaliseringar i våra bolag. Inom pressgjutningen slog vi ihop två fabriker till en för att effektivisera.

  Var har ni era största kunder?

  – När det gäller fordonsindustrin handlar det framför allt om svenska fordonstillverkare. Men elektrifieringen har inneburit att vi har sett en ökad aktivitet även från kontinenten. Vi ser nu också att kunder utanför fordonsområdet söker sig mot Europa, där har vi några intressanta projekt. Sedan märker vi även av en tendens att flytta produktion till de marknader där produkterna ska förbrukas, en ström går från Asien till Europa.

  Har ni någon ny spännande produkt?

  – Vi har börjat leverera från vår investering inom rheocasting, en gjutprocess där vi använder en ”semi-solid” smälta. Fördelarna med det är att vi uppnår en bättre värmeledningsförmåga, högre hållfasthet och mindre porer i gjutgodset. Det ligger i linje med förändrade krav inom automotive som kommit med elektrifieringen. Inom telekom ser vi liknande krav.

  Vilka är era huvudsakliga råvaror?

  – Inom pressgjutningen är det aluminium, inom den skärande verksamheten är det mest stål.

  Råvarupriserna har gått upp, liksom energipriserna?

  –  Det påverkar oss så klart. Stålet har varit och är fortfarande ett större problem än aluminiumet. När det gäller elpriserna är det framför allt den energikrävande gjuteriverksamheten som blivit dyrare.

  Går det att ta igen kostnaderna på era egna priser?

  – Det måste vi. I den här branschen finns det inte några marginaler som kan absorbera oförutsedda kostnadsökningar på den här nivån.

  Hur påverkas ni av en utökad konflikt i Ukraina?

  – Svårt att förutse. Men det är klart att det inte är positivt.

  Ni på AGES har ett starkt fokus på minskade co2-utsläpp?

  – Ja, och där tycker jag att det pågår en bra diskussion just nu. Det var med stort intresse jag läste Volvo Cars hållbarhetschef Anders Kärrbergs uttalande i Dagens Industri häromdagen. Där bekräftade han att det är stora skillnader beroende på var exempelvis en aluminiumdel är tillverkad. Klimatavtrycket är tjugo gånger större i Kina jämfört med oss i Sverige, som använder återvunnet aluminium. I USA är det sju gånger större.

  Själva redovisar ni ert koldioxidavtryck på detaljnivå?

  – Det stämmer. Vi visar fördelen med produktion i Sverige för våra kunder och intresset har varit stort. Tidigare har problemet varit att ingen har satt någon prislapp på det. Men nu har Volvo Cars tagit ledartröjan och prissatt koldioxid per kilo. Det är mycket positivt. Utsläppskostnaden blir en del i affären och det är bra för svensk industri.

  Vad tror du då om 2022, kan det bli ett bra år trots allt?
  – Det är en ny situation. Vi i branschen har varit vana vid stabilitet både när det gäller kostnader och priser. Kostnadsökningarna och osäkerheten i kundernas prognoser gör att stabiliteten utmanas. Men man får anpassa sig till förutsättningarna och arbeta för att det ska bli bra.

  Tror du att den bilden kommer att bestå?

  – Vi räknar med att osäkerheten kring kostnader och prognoser fortsätter i år. I det läget gäller det för oss att vara flexibla och ha foten på både gasen och bromsen samtidigt.

  Fakta: AGES
  AGES Industri har sitt säte i Halmstad och tillverkar komponenter inom skärande bearbetning och pressgjutning av aluminium. De har även en verktygsenhet som tillverkar verktyg för pressgjutning. Koncernen har sex produktionsenheter i Sverige och en i Ningbo i Kina.

  Anders Magnusson är en av talarna på Strategiseminariet i Stockholm den 28 april, där han kommer prata mer om AGES arbete med CO2. Här anmäler du dig till Strategiseminariet!