Nyheter från FKG

 • 14 november, 2021
 • Allt positivare tongångar från leverantörsindustrin

 • Fjolårets pessimism inom leverantörsindustrin har förbytts till optimism, men ännu återstår ett par snäpp innan optimismen är på samma nivå som innan pandemin. Parallellt med detta accelererar den industriella omställningen. Så kan man sammanfatta nyckeltalen i FKG:s branschbarometer, Vägvisaren, per 25 oktober 2021.

  10 november offentliggörs hela utfallet under ett scensamtal på Elmia Subcontractor, men redan nu kan vi ge en sammanfattning av Vägvisaren hösten 2021:

  • Förra Vägvisaren visade på en generellt låg framtidstro på alla nyckeltal – årets Vägvisare visar på det omvända
  • Både marginal och omsättning har kraftigt förbättrats, dessutom söker företagen personal i en omfattning som vi senast såg rekordåren 2017/18
  • Sverige har tagit över från Europa som den enskilt största huvudmarknaden. Vad gäller produktportföljen fortsätter man att bredda mot marknader utanför automotivesektorn
  • På frågan hur man ser framöver, finns det framtidstro, blir svaren, utfallet, gladare men fortsatt inte i nivå som före pandemin
  • Fjolårets tydliga minskning på Asien som tillväxtmarknad har bytts till ökning igen
  • Andelen företag som ser stora bekymmer med omställning från förbränningsmotor till elektrisk har minskat betydligt från 19 procent, 2018, till 14 procent hösten 2021.

  – Leverantörsindustrin är uppe på banan igen samtidigt som hjulen snurrar allt snabbare, men den ser också viktiga vägval framför sig – anpassa verksamheten till elektromobilitet eller vidga affärsytorna mot andra sektorer än automotive, sammanfattar FKG:s vd, Fredrik Sidahl, Vägvisaren hösten 2021.