Nyheter från FKG

 • 29 januari, 2020
 • Allt mer klarnar kring vintertestcentret Artic Arc

 • Robert Granström
  Sture Lestander

  Nu rullar den svenska vintertestsäsongen igång i Norrbottens inland. Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn är centralorter när världens fordonsindustri ska genomföra tester i kallt klimat. Enligt beräkningar utgjorde vintertesterna fem procent av svensk tjänsteexport 2018!

  Nu ska testverksamheten skalas upp samtidigt som både säsong och erbjudande utvecklas.

  2013 drog projektet Artic Arc, en inomhusanläggning för fordonstester igång. Detta efter att branschsammanslutningen Swedish Proving Grounds Association, SPGA, och Luleå Tekniska Universitet, LTU, utvecklat en konceptuell tanke på en FoU-miljö för fordonstest inomhus.

  – Men idén om att testa inomhus kläcktes nog egentligen långt innan millenieskiftet och har studerats vid lite olika tillfällen, säger Sture Lestander, SPGA.

  Nu är lokala företag, kunder och akademi med på vagnen om att gemensamt utveckla en inomhushall med kallt, kontrollerat klimat.

  Redan har en mindre inomhusanläggning tagits i bruk för tester och forskning.

  Enligt Sture Lestander skulle en betydligt större Arctic Arc innebära att Sverige på allvar kunna dra nytta av det enorma kundflöde som biltestverksamheten innebär.

  Ambitionen med Arctic Arc är att öka konkurrenskraften för industrin som väljer att prova här. Gästande kunder ska kunna etablera egna utvecklingskontor som är belagda året om. Genom detta ska även den svenska testverksamheten hålla den globala tätpositionen jämfört med vintertestanläggningar i Canada, USA, Japan, Kina, Finland och Nya Zeeland.

  – Vi förstärker världens främsta testbädd tillsammans, säger Sture Lestander.

  I slutet av 2016 talade allt för att man skulle kunna klara av den finansiella paketeringen med medel från Europeiska Investeringsbanken, EIB. Planen var ett oberoende svenskt ägarskap, liknande det för testbanan AstaZero, men Sverige klarade då inte av att identifiera denna huvudman och löftet från EIB föll.

  – I grunden hängde det nog på timing och svårigheter att prioritera bland alla projekt som är viktiga för utvecklingen av den svenska industrin och forskningen. Erfarenheterna från den anläggning som uppförts talar dock sitt tydliga språk, menar Robert Granström.

  Nu, dryga tre år efter att den faktiskt invigdes, har den redan byggts ut. Beläggningen har varit god redan från start.

  – Det finns flera tydliga verksamhetsnyttor med en inomhusanläggning. Året-runt-provning brukar vara det första man tänker på. Men det är inte helt enkelt för fordonsindustrin att friställa testbilar till vintertest under sommarhalvåret, även om vi ser att det nu börjar ske. Däremot är det tydligt hur man förlänger testsäsongen och genom detta klarar av att genomföra alla tester man planerat trots sämre testförutsättningar under höst och vår, förklarar Robert Granström och tillägger att en annan viktig faktor är att ”indoor-test” erbjuder betydligt bättre repeterbarhet på grund av mindre störningar av sol, vind och nederbörd etc.

  Sture Lestander säger att det är ingen tvekan om att det kommer att byggas ytterligare någon inomhusanläggning i vintertestregionen. Det är kundflödet och kundernas behov som styr.

  – Lägg på minnet att Arctic Arc trots sin storlek på sex hektar bara motsvarar en (1) procent av den totala ytan av dagligt preparerade testbanor.
  Den transformering som fordonsindustrin genomgår kommer naturligt ställa krav på testverksamheten inom elektromobilitet, uppkopplade fordon (5G) och autonom körning.

  – Den typen av utprovning sker naturligtvis redan här uppe, även om vi inte kan avslöja särdeles mycket om vad som sker. Men det är väl ingen direkt hemlighet att testföretagen, under 2018–2019, har arbetat rätt intensivt med just elektromobilitetsfrågan. I början på 2019 stod nära nog alla supersnabbladdare som installerats i Sverige inne på någon testanläggning här uppe, berättar Robert Granström och tillägger:

  – Det är dock inte nyckelfrågor för att skapa beläggning i Arctic Arc. Men på sikt skulle ”arken” naturligtvis bidra till att vi kan bygga spets inom svensk fordonsforskning genom att inkludera dessa frågor.

  Tillsammans konstaterar Robert Granström och Sture Lestander att det tydligaste intresset för testverksamheten hittar de helt klart bland utländska gäster, men under 2019 har de märkt av ett ökat intresse på hemmaplan.

  Foto: Marcel Köppe