Nyheter från FKG

 • 03 december, 2020
 • Alla måste arbeta för att korta betaltiderna

 • Betalningstider i näringslivet är alltjämt en het potatis. Arbetet med att få bukt med missbruket av allt för ensidiga affärsvillkor började bra, men tillströmningen av företag som ställer sig bakom den frivilliga affärskodexen är inte som förväntad.

  Det konstaterar Anders Persson, ordförande för det branschöverskridande projektet ”Föreningen för effektiva affärstransaktioner i näringslivet”, samtidigt som han åter önskar uppmärksamhet från de lagstiftande politikernas sida.

  – Vi vet sedan tidigare att extremt långa och ohälsosamma betaltider har tillkommit och nyttjas främst av dominerande aktörer inom industrin. I andra sektorer finns, med vissa undantag, ett mycket mer hållbart och långsiktigt förhållningssätt. Men med den dialog, den uppföljning och det arbete vi bedriver i Föreningen för effektiva transaktioner i näringslivet så är förhoppningen att vi med hjälp av anslutna bolag ska lyckas driva utvecklingen i rätt riktning. Men det är fortsatt en utmaning att hålla hög framdrift i arbetet, säger Anders Persson.

  I snart två år tillbaka finns den frivilliga affärskodexen för sunda affärer inom näringslivet. FKG är en av de bransch- och arbetsgivarorganisationer som både initierat den samt står bakom arbetet. Inledningsvis har arbetet rullat på och gett resultat som, enligt FKG:s enkäter, inneburit bättre kassaflöden och därmed skapat både ekonomisk buffert och investeringsutrymme för många SME-företag inom leverantörsindustrin.

  Men så kom den globala pandemin med sina chockvågor, inte minst genom fordonsindustrins komplicerade leverantörskedja.

  – Det jag hoppas vi ska slippa se är att det här får negativa konsekvenser i arbetet med att korta betaltiderna i näringslivet. Vi såg tidigt ett antal företag som gick ut och krävde längre betaltider. Detta är extremt negativt för svenska företags konkurrenskraft att pandemin utnyttjades på detta sätt. De flesta insåg snabbt att det var fel väg att gå och att de riskerade sitt varumärke genom agerandet, säger Anders Persson och fortsätter:

  – Vi såg också exempel på det omvända. Där flera aktörer, offentliga såväl som privata månade om sina leverantörer och kortade betaltiderna. Ett föredömligt agerande som visar på kunskap om det ömsesidiga beroendet. Och att kunderna långsiktigt inte klarar sig utan goda leverantörsrelationer.

  Avslutningsvis säger Anders Persson att han är bekymrad över att mycket stannar vid läpparnas bekännelse. Han konstaterar också att detta riskerar att leda till att frågan om den fria avtalsrätten kommer ifrågasättas, till förmån för tvingande lagstiftning, detta skulle vara ett nederlag för frivilliga lösningar och näringslivets parter.