Covid-19 – Allt du behöver veta

FKGs checklista för Force Major

Är du osäker på om du kan göra gällande force majeure? Använd FKGs checklista för att få svar!

CHECKLISTA – Är du drabbad av force majeure?

Har du hamnat i en situation där du inte kan fullgöra dina förpliktelser i ett avtal på grund av ett hinder som är utanför din kontroll?

Detta är en generell checklista som ska hjälpa dig att avgöra om du kan göra gällande force majeure och vad du i så fall bör tänka på:

 1. Hindrar omständigheterna dig från att fullgöra dina skyldigheter enligt avtalet eller finns det ett sätt för dig att kringgå problemet? Tänk på att force majeure ska ses som en sista utväg och om du har möjlighet att fullgöra dina avtalade förpliktelser, trots omständigheterna du hamnat i, så är det inte troligt att sådana omständigheter är att betrakta som force majeure.
 2. Utgör omständigheterna force majeure enligt avtalet? Kontrollera force majeure-klausulen i avtalet, förslagsvis med hjälp av en advokat.
 3. Vilka formella krav behöver du fullgöra för att kunna förlita dig på force majeure-klausulen? Se till att du meddelar motparten i enlighet med villkoren i avtalet.
 4. Kontrollera dina försäkringar. När något oförutsett händer så kan du vara berättigad till försäkringsersättning. Glöm inte att ta reda på om alla eller en del av dina kostnader till följd av force majeure kan ersättas.
 5. Så länge som force majeure-situationen varar så bör du samla på dig bevisning för att det faktiskt föreligger force majeure. Sådan bevisning kan t ex vara tidningsartiklar, korrespondens med myndigheter, leverantör och kunder, bilder, etc.
 6. Finns det förpliktelser i avtalet som du fortfarande kan fullgöra? Tänk på att force majeure bara befriar dig från ansvar för avtalsbrott i den utsträckning force majeure-situationen faktiskt förhindrar dig från att fullgöra dina avtalade förpliktelser.
 7. Gör dig redo för att börja fullgöra dina skyldigheter under avtalet igen när force majeure-händelsen upphör och håll noga uppsikt över hur situationen utvecklas. Du kan normalt bara förlita dig på en force majeure-klausul så länge som situationen pågår och när omständigheterna förändras igenom så är du skyldig att återigen börja fullgöra din avtalade förpliktelser.
 8. Finns det en tidsgräns för hur länge du kan förlita dig på force majeure? I många avtal så kan motparten säga upp avtalet om force majeure-situationen pågår under en viss tidsperiod. Se till att du vet hur lång sådan period är och överväg vad du kan göra för att säkerställa att avtalet inte sägs upp på grund av force majeure-händelsen. Tänk på att i vissa avtal så har även den part som drabbats av force majeure rätt att säga upp avtalet på grund av force majeure-händelsen. Om så skulle vara fall i ditt avtal så bör du överväga om det kan vara förmånligt för dig att säga upp avtalet till följd av force majeure.
 9. Finns det formella krav som du måste uppfylla när force majeure-händelse upphör och du ska börja fullgöra avtalet igen? Se till att meddela din motpart i enlighet med villkoren i avtalet.

Gör din kund eller leverantör gällande force majeure? 

Har du hamnat i en situation där din kund eller leverantör hävdar att de inte kan fullgöra sina avtalade förpliktelser till följd av force majeure?

Detta är en generell checklista avseende vad du i så fall bör tänka på:

 1. Utgör omständigheterna som din motpart förlitar sig på force majeure enligt avtalet? Kontrollera force majeure-klausulen i avtalet, förslagsvis med hjälp av en advokat.
 2. Om du inte håller med motparten om att omständigheterna utgör force majeure så måste du meddela motparten detta. Se till att din invändning meddelas motparten i enlighet med de formella kraven i avtalet.
 3. Har din motpart uppfyllt de formella kraven ni kommit överens om för att kunna förlita sig på force majeure-klausulen? Om inte, överväg om du ska uppmärksamma motparten på detta.
 4. Utgör motpartens force majeure-situation ett hinder för dig att fullgöra dina avtalade skyldigheter (i avtalet med motparten eller i avtal med tredje man) eller finns det något sätt att kringgå problemet? Om du inte kan prestera, överväg då om motpartens force majeure utgör force majeure också för dig i enlighet med dina avtal. Kontrollera force majeure-klausulerna i de relevanta avtalen, gärna med hjälp av en advokat, och om du bedömer att du är i en force majeure-situation, se då till att följa stegen i vår checklista för sådana händelser. Tänk på att force majeure bara befriar dig från ansvar för avtalsbrott i den utsträckning force majeure-situationen faktiskt förhindrar dig från att fullgöra dina avtalade förpliktelser.
 5. Kontrollera dina försäkringar. När något oförutsett händer så kan du vara berättigad till försäkringsersättning. Glöm inte att ta reda på om alla eller en del av dina kostnader till följd av motpartens force majeure kan ersättas.
 6. Så länge som force majeure-situationen varar så bör du samla på dig bevisning för att hur detta påverkar din verksamhet.
 7. Finns det förpliktelser i avtalet som din motpart fortfarande kan fullgöra? Tänk på att force majeure bara befriar från ansvar för avtalsbrott i den utsträckning force majeure-situationen faktiskt förhindrar fullgörandet av avtalade förpliktelser. Om det finns förpliktelser motparten borde kunna fullgöra, se då till att meddela motparten om detta i enlighet med de formella kraven i avtalet.
 8. Gör dig redo för att börja fullgöra dina skyldigheter under avtalet igen när force majeure-händelsen upphör och håll noga uppsikt över hur situationen utvecklas. Din motpart kan normalt bara förlita sig på en force majeure-klausul så länge som situationen pågår och när omständigheterna förändras igenom så är motparten skyldig att återigen börja fullgöra sina avtalade förpliktelser.
 9. Finns det en tidsgräns för hur länge din motpart kan förlita sig på force majeure? I många avtal så kan du säga upp avtalet om force majeure-situationen pågår under en viss tidsperiod. Se till att du vet hur lång sådan period är och överväg om det kan vara förmånligt för dig att säga upp avtalet till följd av force majeure.

LÄS MER HÄR!

Europa: Clepa

FKG jobbar på daglig basis tillsammans med Clepa (vår mamma på EU-nivå) för att hela automotive industrin i Europa ska agera tillsammans för att på smidigaste sätt ta oss ur den rådande krisen.

CLEPA har tillsammans med ACEA (representerar fordonstillverkarna) tagit fram en unik uppförandekod för omstart tillsammans. Den hittar du HÄR.

CLEPAs senaste press release.

CLEPAs senaste nyhetsbrev.

CLEPA: Vad betyder Brexitdealen för automotive?

Information kring omställningsstöd

Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Regeringen har nu presenterat ett nytt stöd för företag med syftet att överbrygga den akuta krisen och samtidigt göra det möjligt för att ställa om. Stödet är på 39 miljarder och är alltså inget lån, utan pengar man får vid beviljad ansökan. För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Detta gäller alltså retroaktivt.

Läs mer HÄR.

Information kring korttidsveckan

Bäste leverantör. Du har samma rätt till ersättning retroaktivt även om du väntar ett par dagar med din ansökan. Det viktiga är att din ansökan blir korrekt för att TVV skall slippa handpåläggning. Titta gärna på instruktionsfilmen som finns på Tillväxtverkets hemsida.

Lättillgänglig, gratis och digital kompetensutveckling

Nedan har FKG satt ihop en lista på lättillgänglig, gratis och digital kompetensutveckling som en mjukstart för att ta vara på denna något lugnare tiden. Oavsett om du går ner i arbete eller om du blir av med jobbet så befinner vi oss nu i en tid då man får ta ansvar för sin egen utveckling, då samhällets går väldigt snabbt framåt. Konstant nyfikenhet är något du kommer vinna på för att ständigt visa att du anstränger dig. Mer kompetensutvecklad = mer attraktiv på arbetsmarknaden när corona har blåst över. Kika gärna även hos Skills4Automotive för att få tillgång till fler gratis och digitala kurser på Europa nivå, samt Kompetens.nu för fler utbildningar på engelska.

Allt du behöver är en dator med fungerande uppkoppling, kamera och mikrofon.

Listan uppdateras kontinuerligt.

Grunderna i Artificiell intelligens

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål.

Digitaliseringskompetens

Lär dig mer genom artiklar, podar och filmer inom flera ämnesområden.

Industri 4.0 – Baskunskap/fördjupning

Industri 4.0 myntades i Tyskland och har på senare tid blivit alltmer populär inom den svenska industrin. Här gör vi en djupdykning och reder ut alla begreppen. Följ med till ett helt automatiserat lager. Titta in i en fabrik där alla kan se hur de påverkar produktionen i realtid.

Företagande i en digital omvärld Baskunskap/Fördjupning

Lär dig om hur digitaliseringen påverkar organisationer, och om hur du kan tänka kring kunder och erbjudanden i en digital värld. Samhället går nu igenom en stor förändring och gamla strukturer och tankesätt utmanas.

AI – Intelligensen som förändrar spelplanen Baskunskap/Fördjupning

AI innebär kanske den största förändringen i hela mänsklighetens historia. Men vad innebär egentligen AI, och på vilka sätt kan du använda AI i ditt företag?

Affärsutveckling med digital logik Baskunskap/Fördjupning

Idag letar många efter de smartaste sätten att utnyttja digitala verktyg för att driva sitt företag. Hur ökar du på bästa sätt värdet för dina kunder? Hur kan du använda teknikutvecklingen för att hitta nya affärer genom att skapa ett bättre erbjudande? Är det kanske dags att byta affärsmodell?

Teknikutvecklingen bakom förändringen Baskunskap/Fördjupning

Lär dig mer om möjligheterna med allt från 3D-printing till Internet of Things. Om hur Blockchain egentligen fungerar, och om hur man kan öka både effektivitet och affärer med VR-teknik. Hör våra forskare berätta om möjliga projekt och användningsområden, och se hur hela hus växer fram i en printer!

Den nödvändiga innovationen Baskunskap/Fördjupning

Idag pratar nästan alla om innovation, både i politiken och inom företagsvärlden. Men vad innebär det egentligen att vara innovativ, och hur bygger man ett innovativt företag? Här får du höra om hur man kan skapa förutsättningar för innovation, och hitta metoder för att ta tillvara på nya möjligheter.

Digitaliserade processer och produktion Baskunslap/Fördjupning 

Lär dig mer om alltifrån underhåll och smarta fabriker, till hur du kan effektivisera din administration. Du kommer att träffa flera små industriföretag i Sverige som har hittat smarta sätt att utveckla sin produktion. I fördjupningen träffar du forskare och konsulter som jobbar med att stödja digital produktion och processer.

Logistik och infrastruktur Baskunskap/Fördjupning

Logik och infrastruktur innehåller en mängd intressanta ämnen och infallsvinklar. Digitaliserade leverantörskedjor, forskning och logistik, hur du kan effektivisera ditt företag genom digitalisering, hur självkörande bilar fungerar och alla de möjligheter teknikutvecklingen erbjuder.

En säker digitalisering Baskunskap/Fördjupning

Reflektera över hur du bästa hanterar digital säkerhet. Vi tar upp frågor som: säker hantering av data, integritetsfrågor, maskin- och driftsäkerhet i produktionen, samt regler och lagar som kan påverka den digitala utvecklingen på ditt företag. I fördjupningen hittar du forskare, företagare och andra som på olika sätt ger sin syn på säker digitalisering.

Marknadsföring och försäljning i en digital tid Baskunskap/Fördjupning

Hur når man sina kunder i en värld full av brus och ett överflöd av information? Det här området handlar om företag, erbjudande och varumärke, men även om hur du använder sociala medier och berättar en historia för att nå ut med ditt budskap. Du kommer att få träffa små företag runt om i Sverige som testat olika sätt att jobba med digital marknadsföring. Vi tar också med dig till Asien och Kina.

Utvecklad omvärld – förändrad organisation Baskunskap/Fördjupning 

I takt med att teknikutvecklingen går allt snabbare, informationsmängden ökar och beteenden förändras, så ställs nya krav på våra företag. Hur jobbar man till exempel med att tillgodose kundbehov på bästa möjliga sätt? En effektiv organisation utformad i en annan tid, kan ha svårt att möta snabba leveranskrav och att samverka med kunder på nya sätt. Det kan krävas andra former av samarbete, ledarskap och företagskultur för att klara nya utmaningar.

Den digitaliserade medarbetaren Baskunskap/Fördjupning

Hur jobbar man med en robot som kollega? Hur man vi förstärka våra egenskaper med shjäl av teknik. Hur ska vi orka med den snabba digitaliseringen? Vilken organisationsform lämpar sig bäst? Våra experter och forskare ger dig kunskap och tips på hur du sätter människan i fokus för er utveckling.

Introduktion till industriell digitalisering

Den genomgripande omställning som digitalisering innebär har bara börjat. För att just du ska kunna vara delaktig i förändringen ger dig denna utbildning en verktygslåda med allt du behöver veta kring digitalisering inom industrin.

ABF Stockholm

Erbjuder gratis utbildningar inom områdena: Programmering, Att skriva för sociala medier, Retorik och presentationsteknik, Hemsida, bildbehandling och text, Att bygga hemsida i wordpress, Vårdsvenska, Digitala möten – hur man söker jobb digitalt.

Elfordon – Säkerhet vid arbete med elfordon 2,5 hp

Kursen presenterar de elektriska säkerhetsriktlinjer som gäller vid arbete på och i elfordon. Kursen fokuserar på skapandet av en riskfri miljö med elektriska drivsystem, elsäkerhet, underhåll av elektriska installationer samt ger kunskap om de kemiska risker som användning av batterier kan innebära. 

Elfordon – Batterier för elektriska fordon 2,5 hp

Kursen utgår från det ökade behovet av batterier till elektriska fordon. Vi hanterar ett brett spektra av batteri- och fordonstyper, allt från personbilar till tunga entreprenadfordon och lastbilar. Du får grundläggande kunskaper om olika typer av litiumjonbatterier. 

Elfordon – Tillverkning och återvinning av litiumjonbatterier 2,5 hp

Kursen syftar till att ge en förståelse för hur litiumjonbatterier tillverkas. Vidare lyfts hur batterier, som inte längre fungerar i fordon, kan återanvändas för tex energilagring, samt hur helt uttjänta batterier kan återvinnas. Kursen avslutas med en fallstudie i form av en livscykelanalys av ett litiumjonbatteri.

Elfordon – Elektriska lagringsystem 2,5 hp

Kursen behandlar den elektriska drivlinans likspänningskomponenter, dvs batterier, ultrakondensatorer och bränsleceller. Ett av kursens huvudfokus kommer vara batteripaketets påverkan på drivlinans utformning och hur olika tekniska lösningar värdesätter olika komponenters egenskaper.

Elfordon – Kraftelektronik och elektriska motorer 2,5 hp

Kursen behandlar den elektriska drivlinans växelströmskomponenter, dvs växelriktaren och den elektriska motorn samt presentation av drivcykeln och den information den ger oss. Genom kursen fås en grundläggande förståelse för växelriktaren och dess funktion samt genomgång av olika motortopologier, där olika tekniska lösningar diskuteras och hur olika egenskaper värdesätts beroende på applikation och prioriteringar.

6 olika typer av produktionskurser

Högskolan Väst ger under 2022 6 olika typer av produktionskurser som involverar “Industrins digitalisering – Introduktion till artificiell intelligens och maskininlärning”, “Hållbarhet – Introduktion till hållbarhet inom industriell produktion”, “Advanced Manufacturing Processes”, “AI Based Quality Control”, “Sustainable Automation”, “Material och hållbar utveckling”.

FKGs systerorganisation BIL Sweden har också samlat relevanta kurser under olika kategorier, du hittar dem HÄR.

Brett utbud av digitala utbildningar MITC

Tips på hur du kan hantera krisen

Roland Bergers Automotive Forecast för industrins återhämtning efter Corona-krisen hittas HÄR.

För att ha tillgång till denna Forecast krävs det att du är medlem i FKG och är inloggad på medlemssidorna.