Covid-19 – Allt du behöver veta

FKGs checklista för Force Major

Är du osäker på om du kan göra gällande force majeure? Använd FKGs checklista för att få svar!

CHECKLISTA – Är du drabbad av force majeure?

Har du hamnat i en situation där du inte kan fullgöra dina förpliktelser i ett avtal på grund av ett hinder som är utanför din kontroll?

Detta är en generell checklista som ska hjälpa dig att avgöra om du kan göra gällande force majeure och vad du i så fall bör tänka på:

 1. Hindrar omständigheterna dig från att fullgöra dina skyldigheter enligt avtalet eller finns det ett sätt för dig att kringgå problemet? Tänk på att force majeure ska ses som en sista utväg och om du har möjlighet att fullgöra dina avtalade förpliktelser, trots omständigheterna du hamnat i, så är det inte troligt att sådana omständigheter är att betrakta som force majeure.
 2. Utgör omständigheterna force majeure enligt avtalet? Kontrollera force majeure-klausulen i avtalet, förslagsvis med hjälp av en advokat.
 3. Vilka formella krav behöver du fullgöra för att kunna förlita dig på force majeure-klausulen? Se till att du meddelar motparten i enlighet med villkoren i avtalet.
 4. Kontrollera dina försäkringar. När något oförutsett händer så kan du vara berättigad till försäkringsersättning. Glöm inte att ta reda på om alla eller en del av dina kostnader till följd av force majeure kan ersättas.
 5. Så länge som force majeure-situationen varar så bör du samla på dig bevisning för att det faktiskt föreligger force majeure. Sådan bevisning kan t ex vara tidningsartiklar, korrespondens med myndigheter, leverantör och kunder, bilder, etc.
 6. Finns det förpliktelser i avtalet som du fortfarande kan fullgöra? Tänk på att force majeure bara befriar dig från ansvar för avtalsbrott i den utsträckning force majeure-situationen faktiskt förhindrar dig från att fullgöra dina avtalade förpliktelser.
 7. Gör dig redo för att börja fullgöra dina skyldigheter under avtalet igen när force majeure-händelsen upphör och håll noga uppsikt över hur situationen utvecklas. Du kan normalt bara förlita dig på en force majeure-klausul så länge som situationen pågår och när omständigheterna förändras igenom så är du skyldig att återigen börja fullgöra din avtalade förpliktelser.
 8. Finns det en tidsgräns för hur länge du kan förlita dig på force majeure? I många avtal så kan motparten säga upp avtalet om force majeure-situationen pågår under en viss tidsperiod. Se till att du vet hur lång sådan period är och överväg vad du kan göra för att säkerställa att avtalet inte sägs upp på grund av force majeure-händelsen. Tänk på att i vissa avtal så har även den part som drabbats av force majeure rätt att säga upp avtalet på grund av force majeure-händelsen. Om så skulle vara fall i ditt avtal så bör du överväga om det kan vara förmånligt för dig att säga upp avtalet till följd av force majeure.
 9. Finns det formella krav som du måste uppfylla när force majeure-händelse upphör och du ska börja fullgöra avtalet igen? Se till att meddela din motpart i enlighet med villkoren i avtalet.

 

Gör din kund eller leverantör gällande force majeure? 

Har du hamnat i en situation där din kund eller leverantör hävdar att de inte kan fullgöra sina avtalade förpliktelser till följd av force majeure?

Detta är en generell checklista avseende vad du i så fall bör tänka på:

 1. Utgör omständigheterna som din motpart förlitar sig på force majeure enligt avtalet? Kontrollera force majeure-klausulen i avtalet, förslagsvis med hjälp av en advokat.
 2. Om du inte håller med motparten om att omständigheterna utgör force majeure så måste du meddela motparten detta. Se till att din invändning meddelas motparten i enlighet med de formella kraven i avtalet.
 3. Har din motpart uppfyllt de formella kraven ni kommit överens om för att kunna förlita sig på force majeure-klausulen? Om inte, överväg om du ska uppmärksamma motparten på detta.
 4. Utgör motpartens force majeure-situation ett hinder för dig att fullgöra dina avtalade skyldigheter (i avtalet med motparten eller i avtal med tredje man) eller finns det något sätt att kringgå problemet? Om du inte kan prestera, överväg då om motpartens force majeure utgör force majeure också för dig i enlighet med dina avtal. Kontrollera force majeure-klausulerna i de relevanta avtalen, gärna med hjälp av en advokat, och om du bedömer att du är i en force majeure-situation, se då till att följa stegen i vår checklista för sådana händelser. Tänk på att force majeure bara befriar dig från ansvar för avtalsbrott i den utsträckning force majeure-situationen faktiskt förhindrar dig från att fullgöra dina avtalade förpliktelser.
 5. Kontrollera dina försäkringar. När något oförutsett händer så kan du vara berättigad till försäkringsersättning. Glöm inte att ta reda på om alla eller en del av dina kostnader till följd av motpartens force majeure kan ersättas.
 6. Så länge som force majeure-situationen varar så bör du samla på dig bevisning för att hur detta påverkar din verksamhet.
 7. Finns det förpliktelser i avtalet som din motpart fortfarande kan fullgöra? Tänk på att force majeure bara befriar från ansvar för avtalsbrott i den utsträckning force majeure-situationen faktiskt förhindrar fullgörandet av avtalade förpliktelser. Om det finns förpliktelser motparten borde kunna fullgöra, se då till att meddela motparten om detta i enlighet med de formella kraven i avtalet.
 8. Gör dig redo för att börja fullgöra dina skyldigheter under avtalet igen när force majeure-händelsen upphör och håll noga uppsikt över hur situationen utvecklas. Din motpart kan normalt bara förlita sig på en force majeure-klausul så länge som situationen pågår och när omständigheterna förändras igenom så är motparten skyldig att återigen börja fullgöra sina avtalade förpliktelser.
 9. Finns det en tidsgräns för hur länge din motpart kan förlita sig på force majeure? I många avtal så kan du säga upp avtalet om force majeure-situationen pågår under en viss tidsperiod. Se till att du vet hur lång sådan period är och överväg om det kan vara förmånligt för dig att säga upp avtalet till följd av force majeure.

 

LÄS MER HÄR!

Europa: Clepa

FKG jobbar på daglig basis tillsammans med Clepa (vår mamma på EU-nivå) för att hela automotive industrin i Europa ska agera tillsammans för att på smidigaste sätt ta oss ur den rådande krisen.

CLEPA har tillsammans med ACEA (representerar fordonstillverkarna) tagit fram en unik uppförandekod för omstart tillsammans. Den hittar du HÄR.

CLEPAs senaste press release.

CLEPAs senaste nyhetsbrev.

Information kring omställningsstöd

Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Regeringen har nu presenterat ett nytt stöd för företag med syftet att överbrygga den akuta krisen och samtidigt göra det möjligt för att ställa om. Stödet är på 39 miljarder och är alltså inget lån, utan pengar man får vid beviljad ansökan. För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Detta gäller alltså retroaktivt.

Läs mer HÄR.

Information kring korttidsveckan

Bäste leverantör. Du har samma rätt till ersättning retroaktivt även om du väntar ett par dagar med din ansökan. Det viktiga är att din ansökan blir korrekt för att TVV skall slippa handpåläggning. Titta gärna på instruktionsfilmen som finns på Tillväxtverkets hemsida.

 

Lättillgänglig, gratis och digital kompetensutveckling

Nedan har FKG satt ihop en lista på lättillgänglig, gratis och digital kompetensutveckling som en mjukstart för att ta vara på denna något lugnare tiden. Oavsett om du går ner i arbete eller om du blir av med jobbet så befinner vi oss nu i en tid då man får ta ansvar för sin egen utveckling, då samhällets går väldigt snabbt framåt. Konstant nyfikenhet är något du kommer vinna på för att ständigt visa att du anstränger dig. Mer kompetensutvecklad = mer attraktiv på arbetsmarknaden när corona har blåst över. Kika gärna även hos Skills4Automotive för att få tillgång till fler gratis och digitala kurser på Europa nivå.

Allt du behöver är en dator med fungerande uppkoppling, kamera och mikrofon.

Listan uppdateras kontinuerligt.

Grunderna i Artificiell intelligens

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål.

Arbetsmiljö och teknik

Digitaliseringskompetens

Lär dig mer genom artiklar, podar och filmer inom flera ämnesområden.

Arbetsledning 7,5 HP

Din förmåga att som arbetsledare skapa ett hälsosamt och produktivt arbetsklimat är en kritisk faktor för framgång. För att kunna skapa detta behöver du bland annat känna till ledarskapets betydelse, särskilt med avseende på relationsbyggande och kommunikation, konflikthantering, hur individer i grupp relaterar till varandra och hur du ska organisera för att ta till vara människors resurser. Därför tar kursen upp grunderna i ledarskap, kommunikation, coaching, gruppdynamik och organisation. All inlärning bygger på att den lärande aktivt tar del av materialet på lärplattformen Canvas.

Avtals- och kontraktsrätt 7,5 HP

Kursen syftar till att förbereda studenten för ett yrkesliv inom näringsliv och offentlig sektor, där avtal i olika former ingås och tolkas dagligen. Kursen ska ge generalla kunskaper om avtal; vem kan träffa avtal, avtalets uppkomst, avtal med hjälp av mellanmän (inkl. agenter och kommissionärer), avtals ogiltighet, påföljder vid avtalsbrott, standardavtal. Vidare behandlas vissa särskilda avtalstyper som köp av lös egendom, fastighetsköp, köp av immateriella tjänster (dvs uppdrag som inte är knutna till fysiska föremål advokat, läkare, mäklare, utbildning), hyra av fast egendom, hyra av lös egendom och avtal på arbetsrättens område.

Industri 4.0 – Baskunskap/fördjupning

Industri 4.0 myntades i Tyskland och har på senare tid blivit alltmer populär inom den svenska industrin. Här gör vi en djupdykning och reder ut alla begreppen. Följ med till ett helt automatiserat lager. Titta in i en fabrik där alla kan se hur de påverkar produktionen i realtid.

Företagande i en digital omvärld Baskunskap/Fördjupning

Lär dig om hur digitaliseringen påverkar organisationer, och om hur du kan tänka kring kunder och erbjudanden i en digital värld. Samhället går nu igenom en stor förändring och gamla strukturer och tankesätt utmanas.

AI – Intelligensen som förändrar spelplanen Baskunskap/Fördjupning

AI innebär kanske den största förändringen i hela mänsklighetens historia. Men vad innebär egentligen AI, och på vilka sätt kan du använda AI i ditt företag?

Affärsutveckling med digital logik Baskunskap/Fördjupning

Idag letar många efter de smartaste sätten att utnyttja digitala verktyg för att driva sitt företag. Hur ökar du på bästa sätt värdet för dina kunder? Hur kan du använda teknikutvecklingen för att hitta nya affärer genom att skapa ett bättre erbjudande? Är det kanske dags att byta affärsmodell?

Teknikutvecklingen bakom förändringen Baskunskap/Fördjupning

Lär dig mer om möjligheterna med allt från 3D-printing till Internet of Things. Om hur Blockchain egentligen fungerar, och om hur man kan öka både effektivitet och affärer med VR-teknik. Hör våra forskare berätta om möjliga projekt och användningsområden, och se hur hela hus växer fram i en printer!

Den nödvändiga innovationen Baskunskap/Fördjupning

Idag pratar nästan alla om innovation, både i politiken och inom företagsvärlden. Men vad innebär det egentligen att vara innovativ, och hur bygger man ett innovativt företag? Här får du höra om hur man kan skapa förutsättningar för innovation, och hitta metoder för att ta tillvara på nya möjligheter.

Digitaliserade processer och produktion Baskunslap/Fördjupning 

Lär dig mer om alltifrån underhåll och smarta fabriker, till hur du kan effektivisera din administration. Du kommer att träffa flera små industriföretag i Sverige som har hittat smarta sätt att utveckla sin produktion. I fördjupningen träffar du forskare och konsulter som jobbar med att stödja digital produktion och processer.

Logistik och infrastruktur Baskunskap/Fördjupning

Logik och infrastruktur innehåller en mängd intressanta ämnen och infallsvinklar. Digitaliserade leverantörskedjor, forskning och logistik, hur du kan effektivisera ditt företag genom digitalisering, hur självkörande bilar fungerar och alla de möjligheter teknikutvecklingen erbjuder.

En säker digitalisering Baskunskap/Fördjupning

Reflektera över hur du bästa hanterar digital säkerhet. Vi tar upp frågor som: säker hantering av data, integritetsfrågor, maskin- och driftsäkerhet i produktionen, samt regler och lagar som kan påverka den digitala utvecklingen på ditt företag. I fördjupningen hittar du forskare, företagare och andra som på olika sätt ger sin syn på säker digitalisering.

Marknadsföring och försäljning i en digital tid Baskunskap/Fördjupning

Hur når man sina kunder i en värld full av brus och ett överflöd av information? Det här området handlar om företag, erbjudande och varumärke, men även om hur du använder sociala medier och berättar en historia för att nå ut med ditt budskap. Du kommer att få träffa små företag runt om i Sverige som testat olika sätt att jobba med digital marknadsföring. Vi tar också med dig till Asien och Kina.

Utvecklad omvärld – förändrad organisation Baskunskap/Fördjupning 

I takt med att teknikutvecklingen går allt snabbare, informationsmängden ökar och beteenden förändras, så ställs nya krav på våra företag. Hur jobbar man till exempel med att tillgodose kundbehov på bästa möjliga sätt? En effektiv organisation utformad i en annan tid, kan ha svårt att möta snabba leveranskrav och att samverka med kunder på nya sätt. Det kan krävas andra former av samarbete, ledarskap och företagskultur för att klara nya utmaningar.

Den digitaliserade medarbetaren Baskunskap/Fördjupning

Hur jobbar man med en robot som kollega? Hur man vi förstärka våra egenskaper med shjäl av teknik. Hur ska vi orka med den snabba digitaliseringen? Vilken organisationsform lämpar sig bäst? Våra experter och forskare ger dig kunskap och tips på hur du sätter människan i fokus för er utveckling.

Workshop TJIVA: Co-Innovation

Hur skapar du värde i samverkan med kunder, leverantörer och samarbetspartners? När gamla affärsmodeller utmanas och gränser mellan branscher suddas ut skapas nya möjligheter till affärsutveckling och kundnytta genom samarbete och samverkan. När marginaler krymper och konkurrensen från lågkostnadsländer ökar kan lösningar och möjligheter träda fram i nya typer av samarbeten.

MITC Digimain

Utan underhåll stannar verksamheten, planerat och kontrollerat underhåll reducerar driftstoppen, ökar kvalitén samt förlänger livslängen på maskinparken. Med standardiserade underhållsprocesser optimeras underhållskostnader och säkrar den planerade produktionen. DigiMain är ett program byggt runt fyra seminarier, med förberedande uppgifter och frågeställningar till deltagarna samt hemuppgifter baserade på dom nya kunskaperna efter seminariet.

Agil produktionsutveckling 5.0 HP

The purpose of the course is to build the required knowledge and skills for efficient cross-disciplinary production development work. The course combines latest theories with practical cases from participating companies.

Explainable Artificial Intelligence 3 hp

In this course, we present an introduction to Explainable Artificial Intelligence (XAI). We describe the challenges associated with the use of black-box models and how we can overcome such challenges using interpretable and explainable methods. Moreover, we study other aspects related to interacting with AI-based systems, for example, trust, acceptance, evaluation, and Fairness Accountability and Transparency-issues.

Industry 4.0

Without continuously filling up the sales funnel, smaller companies may run out of business opportunities. When we leave the current difficult situation, a full sales funnel is critical to rapidly close deals and get back in business. For the established companies the THINGS eBazaar provides a great way to continue their efforts to find new solutions to problems with startups while actively taking responsibility for helping our fantastic small companies – the children of our industries – to survive during a very difficult time. You can take this course even if you are not a member.

Industri 4.0 introduktion 5.0 HP

This course is designed specifically for those working in the manufacturing sector. It provides you with basic knowledge of the terminology related to Industry 4.0 as well as insight and understanding of the Fourth Industrial Revolution and how it is set to affect industry and individuals. On completing the course, you will have a conceptual understanding of key terms and technologies related to Industry 4.0. The course will be given by prominent lecturers from different fields in the system landscape related to Industry 4.0.

Hållbar utveckling för problemlösare 1

Utforska utmaningar för en hållbar utveckling: en introduktion. Det här är den första av tre kurser om hållbar utveckling där du lär dig om hur du kan tänka och agera för att driva utvecklingen framåt utan att kompromissa med nästa generations möjligheter att tillfredsställa sina behov. I kursen reder vi ut vad hållbar utveckling är och hur det utvecklades till vad det är i dag- en holistisk process för att hantera miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar orsakade av människan. Du får också en introduktion till de bakomliggande orsakerna till varför hållbar utveckling är nödvändig. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hållbar utveckling, framförallt till civilingenjörsstudenter och yrkesverksamma inom industrin; beslutsfattare eller problemlösare. Tid: Ca 12-16 timmar. Start: Kursen har öppnat och finns tillgänglig till och med 21 sept. Språk: Engelska

Hållbar utveckling för problemlösare 2

Trender och lösningar för aktuella hållbarhetsutmaningar. Det här är den andra av tre kurser om hållbar utveckling där du lär dig om hur du kan tänka och agera för att driva utvecklingen framåt utan att kompromissa med nästa generations möjligheter att tillfredsställa sina behov. I kursen får du ta del av exempel på hur multidisciplinär forskning, inklusive ingenjörsvetenskapen bidrar till att finna hållbara lösningar på flera stora hållbarhetsutmaningar, tex hur ett systematiskt tillvägagångsätt kan bidra till att bevarandet av ekosystem och hur materialflödesanalys och smart urban metabolism kan tillämpas för en hållbar resurshantering. Du får också en introduktion till de bakomliggande orsakerna till varför hållbar utveckling är nödvändig. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hållbar utveckling, framförallt till civilingenjörsstudenter och yrkesverksamma inom industrin; beslutsfattare eller problemlösare. Tid: Ca 12-16 timmar. Start: Kursen öppnar 31 mars och finns tillgänglig till och med 21 sept. Språk: Engelska.

Strategier för hållbar utveckling 3

Bli en problemlösare som driver utvecklingen av hållbar utveckling framåt. Det här den tredje och sista kursen om hållbar utveckling där du lär dig hur du kan tänka och agera för att driva utvecklingen av hållbara lösningar i samhället framåt utan att kompromissa med nästa generations möjligheter att tillfredsställa sina behov. I den här kursen fördjupar vi oss i strategier och styrmedel som har betydelse för att etablera hållbara beteenden och arbetssätt, på individnivå och i samhället i stort. Vi fördjupar oss även i det komplexa sambandet mellan människor värderingar, attityder och beteenden samt diskuterar hur olika perspektiv påverkar vilka hållbarhetsutmaningar som prioriteras. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hållbar utveckling, framförallt till civilingenjörsstudenter och yrkesverksamma inom industrin; beslutsfattare eller problemlösare. Tid: Ca 8-12 timmar. Start: Kursen öppnar 31 mars och finns tillgänglig till och med 21 sept. Språk: Engelska.

Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP 1

Lär dig identifiera och bedöma belastningsergonomiska risker. Det här är den första av tre kurser med fokus på riskhanteringsprocessen av arbetsrelaterade skador med verktyget RAMP. Kursen ger dig både en bra överblick över hela RAMP-verktyget och färdigheter i att använda RAMP för identifiering och bedömning av muskel- och skelettsjukdomar (MSDs). Kursen riktar sig till dig som vill utvecklas professionellt och som arbetar med, eller är ansvarig för, en verksamhet där ni vill minska risken för arbetsrelaterade skador. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs. Tid: Ca 12-20 timmar. Start: Kursen finns tillgänglig till och med 30 sept. Språk: Engelska

Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP 2

Förbättra din arbetsmiljö genom att lära dig använda alla RAMP-moduler. Det här är den andra av tre kurser med fokus på riskhanteringsprocessen av arbetsrelaterade skador med verktyget RAMP. I den här kursen fördjupar du dina kunskaper och lär dig tillämpa samtliga moduler i RAMP- verktyget. Du tränar på att göra bedömningar utifrån autentiska situationer med manuellt arbete och lär dig tolka och utveckla lösningar som presenteras för olika intressenter inom en organisation. Kursen riktar sig till dig som vill utvecklas professionellt och som arbetar med, eller är ansvarig för, en verksamhet där ni vill minska risken för arbetsrelaterade skador. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs. Tid: Ca 12-20 timmar. Start: Kursen finns tillgänglig till och med 30 sept. Språk: Engelska.

Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP 3

Bli ledande inom belastningsergonomi genom att fördjupa dina färdigheter i riskhantering. I den här kursen vässar du dina färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador. Du fördjupar dina kunskaper i att tillämpa alla fyra modulerna i RAMP-verktyget och hur du arbetar med hela riskhanteringsprocessen, från identifiering och bedömning till upprättande av handlingsplaner och uppföljningar. Kursen riktar sig till dig som arbetar med, eller leder en verksamhet där riskhantering av arbetsrelaterade skador (MSDs) är relevant och som vill utvecklas professionellt. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs. Tid: Ca 12-20 timmar. Start: Kursen finns tillgänglig till och med 30 sept. Språk: Engelska.

Digital transformation: marknads- och näringslivsanalys 1

Lär dig förutse hur din bransch påverkas av digitaliseringen. Det här är den första delkursen av fyra fristående kurser där du lär dig hantera digital förändring. I den här kursen får du lära dig konkreta verktyg, teorier och modeller som gör att du kan förutse hur din bransch påverkas av digitaliseringen och ta till vara på nya möjligheter i ett digitalt affärslandskap. Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma som arbetar med eller leder det digitala förändringsarbetet på företag eller i organisationer. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs. Tid: Ca 20-30 timmar. Start: Kursen finns tillgänglig till och med 16 sept. Språk: Engelska.

Digital transformation: strategi 2

Lär dig navigera och göra strategiska val i ett digitalt affärslandskap. Det här är den andra delkursen av fyra fristående kurser där du lär dig hantera digital förändring. I den här kursen får du lära dig konkreta verktyg, teorier och modeller som gör att du kan navigera i ett digitalt affärslandskap. Du utvecklar också din förmåga att göra strategiska val som är av betydelse för en lyckad digital transformation. Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma som arbetar med eller leder det digitala förändringsarbetet på företag eller i organisationer. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs. Tid: Ca 20-30 timmar. Start: Kursen finns tillgänglig till och med 18 sept. Språk: Engelska.

Digital transformation: ledarskap 3

Lär dig hantera ledarskapsutmaningar i en digital värld. Det här är den tredje delkursen av fyra fristående kurser där du lär dig hantera digital förändring. I den här kursen lär du dig metoder som gör att du kan hantera ledarskapsutmaningar. Med dessa kunskaper kan du leda, positionera och trygga ditt företag eller organisations framtid. Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma som arbetar med eller leder det digitala förändringsarbetet på företag eller i organisationer. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs. Tid: Ca 20-30 timmar. Start: Kursen finns tillgänglig till och med 20 sept. Språk: Engelska.

Digital transformation: affärsutveckling och marknadsföring 4

Lär dig att utveckla och marknadsföra produkter och tjänster i ett digitalt affärslandskap. Det här är den fjärde och sista delkursen av fyra fristående kurser där du lär dig hantera digital förändring. I den här kursen lär du dig konkreta metoder, teorier och modeller som gör att du kan ta till vara på nya möjligheter för affärsutveckling och marknadsföring av tjänster och produkter i ett digitalt affärslandskap. Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma som arbetar med eller leder det digitala förändringsarbetet på företag eller i organisationer. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs. Tid: Ca 20-30 timmar. Start: Kursen finns tillgänglig till och med 23 sept. Språk: Engelska.

High Performance Finite Element Modeling 1

Lär dig att göra banbrytande adaptiva FEM-simuleringar. Ingenjörssimuleringar är snabbt på väg att bli ett fundamentalt verktyg för att lösa utmaningar inom flertalet industrisektorer såsom medicin, energi och flygindustrin. Det här är den första av två kurser där du får lära dig förstå och utföra High Perfromance Finite Element Modelling (AFEM) och FeniCS-mjukvaran med öppen källkod. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska uppgifter som ger dig möjlighet att utveckla både din förståelse och dina färdigheter. Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma ingenjörer eller studenter på masters- och doktorandnivå, eller studenter i slutet av sin grundutbildning inom ingenjörsvetenskap. Alla är välkomna att anmäla sig men grundläggande kunskaper i linjär algebra, matematik och programmering är nödvändigt för att klara kurskraven. Tid: Ca 35-45 timmar. Start: Kursen finns tillgänglig till och med 9 aug. Språk: Engelska.

High Performance Finite Element Modeling 2

Lär dig göra avancerade parallella simuleringar av aerodynamik under handledning av toppforskare på KTH. Det här är den andra av två kurser där du får lära dig förstå och utföra High Perfromance Finite Element Modelling (AFEM) och FeniCS-mjukvaran med öppen källkod. I den här kursen är fokus på att utföra avancerade parallella simuleringar av aerodynamik. I kursen får du experimentera och göra beräkningar i programmeringsmiljö. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska uppgifter som ger dig möjlighet att utveckla både din förståelse och dina färdigheter. Kursen riktar sig främst till ingenjörer inom industrin eller ingenjörsstudenter på masternivå, doktorandnivå eller studenter i slutet av en kandidatexamen. Alla är välkomna att anmäla sig. För att klara uppgifterna behöver du ha grundläggande kunskaper i programmering och matematiska kunskaper för ändamålet. Deltagare rekommenderas att gå delkurs 1 innan delkurs 2 påbörjas. Tid: Ca 35-45 timmar. Start: Kursen finns tillgänglig till och med 22 aug. Språk: Engelska.

Vetenskapsfilosofi för ingenjörer och naturvetare

Lär dig planera och utföra vetenskapliga undersökningar. I den här kursen fördjupar vi oss i vad vetenskap är ur ett filosofiskt perspektiv. Under kursens gång kommer du att utveckla din förståelse för metodologiska problem som kan uppstå vid vetenskapliga studier. Du kommer också att öka din medveten om etiska dilemman och lära dig om hur du kan kommunicera vetenskapliga resultat på ett bra sätt. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs. För att tillgodogöra sig kursen kan det vara till hjälp om du har kunskaper motsvarande gymnasienivå i natur- och samhällsvetenskap. Kursen riktar sig framförallt till ingenjörsstudenter och studenter i naturvetenskapliga ämnen. Tid: Ca 15-30 timmar. Start: Kursen finns tillgänglig till och med 8 sep. Språk: Engelska.

Cyber-Physical Networks

Lär dig om dom centrala principerna och vilka utmaningar och lösningar som behövs för att tillämpa digital kommunikation inom cyberfysiska system. I den här kursen introduceras du till grunderna inom cyberfysiska system och nätverk med fokus på IoT (Internet of Things), ultra-pålitligt trådlöst nätverk med låg latens och högre ordningens problem såsom säkerhetslager och edge computing. Du lär dig om den framtida evolutionen av kommunikationsnätverk gentemot så kallad maskintillämpning som också kallas cyberfysiska nätverk. Kursen riktar sig framförallt till ingenjörsstudenter och studenter i naturvetenskapliga ämnen. Tid: Ca 15-25 timmar. Start: Kursen finns tillgänglig till och med 23 sept. Språk: Engelska.

 

 

FKGs systerorganisation BIL Sweden har också samlat relevanta kurser under olika kategorier, du hittar dem HÄR.

Brett utbud av digitala utbildningar MITC

Tips på hur du kan hantera krisen

Roland Bergers Automotive Forecast för industrins återhämtning efter Corona-krisen hittas HÄR.

För att ha tillgång till denna Forecast krävs det att du är medlem i FKG och är inloggad på medlemssidorna.