Aktiviteter

  • 12 November, 2020
  • WQD – World Quality Day

  • Kvalitet 4.0 – när paradigmskiftet inom digital teknologi ger nya möjligheter

    Modernt kvalitetsarbete har cirka 30 år på nacken, och mycket positivt har hänt. Vi har ledningssystem som är ISO 9001 certifierade, SIQ Managementmodell och olika förbättringsprogram varav de mest spridda är Lean och Six Sigma. Det är nu hög tid att nyttja de teknologiska framstegen inom digitalisering. Kvalitet 4.0 innebär i huvudsak ”Data Management”, samt de möjligheter som uppkoppling ger för involvering och engagemang av verksamhetens medarbetare.

    Mer information och anmälan hittas HÄR.