Aktiviteter

 • 14 December, 2023
 • Workshop med Sveriges produktionskluster och SuPr

 • Inför projektansökan ”Hållbar produktion i praktiken”

  För att vi ska kunna planera för lokaler och lunch, vänligen anmäl dig via länken nedan även om du svarat på outlook-inbjudan. 

  Datum och tid: 14 december kl.10.00-15.00
  Plats: RISE, Argongatan 30 i Mölndal
  Anmäl dig här: Länk till anmälan – senast den 11 december

  Målet med denna Workshop är att ta fram case/underlag till en ansökan om ett större hållbarhetsprojekt med koppling till konkurrenskraftig produktionsteknik.

  Agenda: (med reservation för ändringar)

  10.00 Inledning och syfte med dagen – Mats Lundin, SuPr och Eva Troell, RISE
  10.20 Hållbarhetsarbete och cirkularitet i praktiken – Terje Andersson, RISE
  10.40 Hållbarhetsmål – Barbro Lagerholm, RISE
  Övning 1: Vilka hållbarhetsmål ska vi gemensamt fokusera på?
  11.30 Lunch
  12.30 Reflektion, resultat av övning 1
  13.00 Hur bryter vi ner dessa till konkreta åtgärder i tillverkningsprocesserna?
  Mats Lundin,  SuPr och Eva Troell, RISE
  13.10 Green accelerator; exempel från Scania,  Scania/SuPr
  13.30 Övning 2: Identifiera tänkbara piloter/processer utgående från hållbarhet
  14.00 Fika
  14.20 Reflektion, resultat av Övning 2
  14.40 Hur går vi vidare?
  15.00 Slut för dagen

  Välkomna!
  Eva Troell, RISE (koordinator Klustret för komponenttillverkning)
  Mats Lundin, Verksamhetsledare SuPr (Nationell nod för hållbar produktion)
  Cecilia Goyenola, RISE
  Boel Wadman, RISE (Sveriges produktionskluster)