Aktiviteter

 • 4 Juni, 2019
 • Workshop: Hur blir industrin en bättre och mer jämställd arbetsplats?

 • Välkommen till en workshop med nätverken Kvinnan i leverantörsindustrin och Nätverket för kvinnor inom Drivmedels- och Fordonsbranschen.

  Det behövs fler kvinnor i industrin och det behövs nu. Kan vi använda digitaliseringen för att involvera och skapa en effektivare och en mer jämställd arbetsplats? Målet med workshopen är att få nya idéer om hur vi kan göra arbetsplatser mer attraktiva för kvinnor som arbetar i en mansdominerad bransch.

  Träffen inleds med att vi får ta del av projektet MEET, som syftar till att skapa effektivare möten genom
  att identifiera individers behov av information och kunskap. Därefter tar vi tillsammans fram en plan för hur detta ska kunna stöttas organisatoriskt med hjälp av olika teknologier. Forskarna i MEET kommer att presentera modellen för oss vilket blir en bas för vår fortsatta diskussion om vad som får dig att trivas på din arbetsplats.
  Resultaten av workshopen kommer att fångas upp och analyseras. En liknande övning kommer att
  ske i Stockholm i höst, varav resultaten från båda tillfällena kommer att summeras och därefter kommuniceras.
  På träffen bjuder vi på mingelbuffé och det finns möjlighet att besöka RISE IVFs labb.

  Varmt välkommen, FKG och BIL Sweden

  Var RISE IVF, Argongatan 30 Mölndal

  När 4 juni 16.30-19.00

  För mer information kontakta gärna Sandra Mattsson på telefon 070 780 61 76 sandra.mattsson@ri.se

  Anmäl dig HÄR