Aktiviteter

 • 26 Maj, 2020
 • Webinarie: FKGs juristpartner Fondia om IP lösningar

 • Hur bygga värde och lönsamhet i företag med hjälp av IP

  Innovativa företag som lyckas med att bygga upp värdefulla tillgångar såsom nya funktionaliteter, digitaliserade lösningar, effektivare processer, systemlösningar mm vilka är konkurrenskraftiga och attraktiva i kundledet lyckas förmodligen med många saker. Till nytta för såväl aktieägare som anställd är att dessa värdefulla tillgångar som byggs upp kan ge företaget en mängd fördelar såsom bättre värdering av företaget (vilket kan attrahera investeringsvilligt kapital, lägre låneräntor mm), ökad konkurrenskraft (vilket kan möjliggöra att högre priser tas ut), attraktivare som arbetsgivare (vilket kan leda till att det blir enklare att rekrytera och behålla talanger). Alla dessa faktorer samverkar förstås till att göra företaget mer värdefullt och konkurrenskraftigt. 

  Det är dock en utmaning för många företag att kunna avsätta resurser och göra investeringar i egna utvecklingsprojekt alternativt säkerställa ägande till genererade IP rättigheter i uppdrag för kunder för att i nästa led kunna skapa intäktsmöjligheter baserade på dessa tillgångar och härigenom bygga värde. En relaterad fråga som vi kommer att beröra under seminariet handlar om hur man bygger värde i företag i form av en värdefull IP portfölj när inget av de innovationer som genereras är registrerbar IP.

  Att skapa affärer av sina tillgångar, är själva grundbulten i alla företags verksamhet. Men utgår alla affärer ifrån de verkliga unika tillgångarna som ett företag har och har man inventerat och utforskat alla tänkbara affärsmodeller för hur kapitalisera på sina unika tillgångar? Vi tror att ett företag ständigt behöver utmana sina affärsmodeller och utforska hur man bäst skapar affärer och lönsamhet genom konkurrenskraftiga affärsmodeller kopplade bland annat till sitt IP. Dessa frågor kommer vi att beröra på seminariet.

  Inom de flesta industrier dyker nya aktörer upp som inte tidigare etiketterades såsom leverantörer i just den industrin. Detta gör omvärldsbevakningen allt mer svårare och är en rejäl nöt för affärsstrategiska beslut i styrelser. Vi kommer att belysa hur disruptiva aktörer går tillväga i ekosystemet kring fordon och därmed kanske inspirera till utforskande diskussioner. Till varje stark affärsstrategi finns en stödjande IP strategi. Inom tiden som medges för vårt seminarium kommer vi att gå in på vad som krävs för att utarbeta IP strategier som möjliggör företagens resa framåt med fullföljande av sin affärsstrategi mot lönsam tillväxt.

  Webinariet hålls av juristerna Karin Broman och Oscar Widén Einarsson från Fondias göteborgskontor.

  Länk till webinariet skickas ut till anmälda dagen innan. Anmälan görs senast den 25 maj klockan 12.00 genom att skicka ett mail till info@fkg.se.

  Tid: Tisdagen den 26 maj klockan 8.00-9.00.