Aktiviteter

 • 13 Mars, 2023
 • Webinar: “Sustainability Requirements along global Automotive Supply Chains”

 • Ny lagstiftning i Tyskland avseende CSR-ansvar för hela leverantörskedjan

  Den gröna omställningen ställer ökade krav på transparens och ansvarstagande i alla led och direktiven bakom EUs taxonomi resulterar i olika nationella lagstiftningar och branschinitiativ. För tyska bolag lägger Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (Supply Chain Due Diligence Act), från 1 januari 2023 ansvar på due diligence inom CSR inte bara för den egna verksamheten utan även för företagets leverantörer.

  Webinaret är en möjlighet för de bolag som levererar direkt till tyska OEM och Tier1 att informera sig om utvecklingen och kravställningen samt vid intresse använda den nya utvärderingsverktyget för leverantörskedjan,  Responsible Supply Chain Initiative (RSCI).

  Även för de företag i leverantörsledet som inte själva direkt omfattas av lagstiftning är det viktigt att bygga kunskap och förbereda sin verksamhet på kravställningen kring rapportering och dokumentation från kundledet.

  RSCI drivs som ett initiativ inom tyska branschorganisationen VDA och syftar till att förenkla för företag inom fordonsindustrin att uppfylla lagkrav för socialt ansvarstagande, CSR, och due diligence.  Bland grundarna inom VDA finns stora tyska OEMs och Tier1. Projektledare Pia Hackert, VDA, presenterar RSCI och vilken funktion den fyller i relation till aktuella direktiv och tysk lagstiftning. I slutet av webinaret finns möjlighet att ställa frågor.

  I Sverige är CSRD-direktivet, Corporate Sustainability Reporting Directive, införlivat i Årsredovisningslagen för vilka som behöver upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport.

  När? Måndag 13 mars klockan 09.00-10.00

  Var? Digitalt via Teams

  Seminariet hålls på engelska. Du anmäler dig genom att skicka ett mail till info@fkg.se.