Aktiviteter

 • 30 November, 2023
 • FKGs Hållbarhetsgrupp

 • Vilket samarbetsklimat vill vi ge varandra?

  Om vi ska lyckas med en omställning till en cirkulär ekonomi för en hållbar framtid så kräver det ett annorlunda samarbete genom hela värdekedjan. Slutkund, OEM, hela leverantörskedjan, alla transporter hela vägen tillbaka till råmaterialet och sedan till kund igen. 

  Volvo Construction Equipment beskriver hur de vill bidra till en hållbar framtid på sin hemsida:

  ”Volvo Construction Equipment vill genom kreativitet, hårt arbete och teknisk innovation driva utvecklingen mot en värld som är renare, smartare och mer sammankopplad”.

  Men vad betyder det i samarbetet med leverantörerna? Det ska Toni Hagelberg (Head of Uptime, Productivity and Parts) från Volvo Construction Equipment berätta mer om då det är dags för FKGs Hållbarhetsgrupps nästa möte på zoom den 30/11 kl 8-10.

  I runda-zoom-samtal kommer vi sedan att lyfta frågan om vad som krävs av oss alla i värdekedjan både uppströms och nedströms för att skapa ett bra samarbetsklimat.

  Per Norgren från Scania kommer också att delta på mötet.

  Vill du gå med i FKG:s hållbarhetsgrupp? Du kan läsa mer på: FKG intressegrupper – FKG eller kontakta Per Fredriksson (per.fredriksson@sverige2030.com).