Aktiviteter

 • 1 Juni, 2021
 • Utsläppsfria transportsystem

 • Business region Göteborg bjuder in till rundabordssamtal

  Transporter står för ca 1/3 av växthusgasutsläppen och med förväntat ökat transportbehov ställer detta ännu högre krav på utsläppsreducerande åtgärder för att nå målen om ett klimatneutralt samhälle. Samverkan och samsyn kring behov och möjligheter är nödvändiga för att hitta vägen framåt till ett utsläppsfritt transportsystem och arbetet behöver ske på olika nivåer inom samhället.

  Göteborgs Stad har antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om fossilfria transporter till 2030 och gett Business Region Göteborg (BRG) i uppdrag att samordna omställningen till ett elektrifierat transportsystem. Det uppmärksammade initiativet Gothenburg Green City Zone är ett av flera samarbeten som ska hjälpa till att möjliggöra detta.

  Som uppföljning på det informationsmöte BRG anordnade 10 mars bjuder vi nu in till en fristående mötesserie i form av digitala rundabordssamtal med olika teman. Syftet med samtalen är att representanter från näringsliv och Göteborgsregionens kommunala verksamheter ska mötas och samtala om samhällsutmaningar, behov, möjligheter och gemensamma intressen inom specifika områden.

  Målet är att dessa dialoger skall öka den ömsesidiga förståelse, inspirera samt lägga grunden till fortsatta diskussioner runt konkreta projektidéer och samverkansinitiativ som kan genomföras inom ramen för elektrifieringsuppdraget eller Gothenburg Green City Zone.

  När? 4 maj – 1 juni

  För mer info och anmälan klicka HÄR.