Aktiviteter

 • 24 November, 2021
 • Utbildning: Hållbara transportsystem

 • GTC anordnar Introduktion till hållbara transportsystem

  Göteborgs tekniska college: Runt omkring oss i samhället pågår omställ­ningen från fossila till hållbara trans­port­system. Föränd­ringarna påverkar oss både i vårt yrke och som samhälls­med­borgare. För dig som arbetar inom fordonsin­du­strin erbjuder vi nu en kostnadsfri utbildning där du får en förståelse för elekt­ri­fi­e­rings­pro­cessen och de möjligheter hållbara trans­port­system kan innebära. 

  Kursen ger dig grundläggande kännedom om övergången till elekt­ri­fi­erade och hållbara transportsystemet samt utgör en introduktion till fortsatt lärande inom området Electromobility. Kursen sätter fokus på ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbara transportsystem och vi diskuterar tillsammans hur elekt­ri­fi­e­ringen förändrar vårt samhälle och vårt sätt att tänka kring trans­port­lös­ningar. Kursen blandar föreläsning och diskus­sioner med utgångs­punkt i dina och övriga kursdel­ta­gares yrkesroller och erfarenhet av elekt­ri­fi­erade fordon.

  Innehåll

  • Elekt­ri­fi­erade fordon och ekologisk hållbarhet
  • Marknaden för elekt­ri­fi­erade fordon
  • Det elekt­ri­fi­erade fordonet ur ett priva­te­ko­no­miskt perspektiv
  • Grund­läg­gande begrepp om elekt­ri­fi­erade fordon t.ex. energilager, framdrivningsspänning/​traction voltage, hazardous voltage m.m.
  • HV-kompo­nen­ternas huvud­sakliga uppgift i framdrivningssystemet
  • Teknik­lös­ningar och dess olika syften, t.ex. prestanda, räckvidd, miljö och energiåterföring.
  • Hur en laddin­fra­struktur i samhället skulle kunna vara organiserad.
  • Konstruerad säkerhet på fordonet

  När? 24 november 8.00-11.00

  Plats: Volvo Torslanda

  För mer information och anmälan Klicka Här.

  Har du några frågor? Kontakta gärna Anna Cato Moe.