Aktiviteter

 • 10 November, 2021
 • Time for India

 • Frukostseminarium

  Från Sveriges ambassad i New Delhi vill den svenska ambassaden i New Delhi bjuda in till ett frukostseminarium på tema Indien den 10 November kl. 08.00-10.00 på Lindholmen Science Park (conference room Decibel), Lindholmspiren 3-5 Göteborg.

  På seminariet kommer ni att få en uppdatering om vad som händer på den indiska marknaden, inte minst inom transportsektorn, och ges tillfälle att diskutera hur en strategi för Indien kan stärkas i ljuset av den senaste tidens ekonomiska utveckling.

  Seminariet arrangeras i samarbete mellan Sveriges ambassad i New Delhi, Sveriges generalkonsulat i Mumbai, Business Sweden, svenska handelskammaren i Indien, Sweden-India Business Council och Indiens ambassad i Stockholm.

  Registrering görs på följande länk där även ytterligare information om seminariet finns: Time for India (invitepeople.com)