Aktiviteter

 • 7 Februari, 2023
 • Taxonomin – hur påverkas små och medelstora företag?

 • EU:s taxonomi om hållbara investeringar – hur påverkas små och medelstora företag

  EU:s taxonomi om hållbara investeringar syftar till att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem.

  Taxonomin är en del av EU:s gröna giv som ska säkerställa en rättvis övergång till ett hållbart samhälle och ekonomi. I dagsläget omfattas endast finansmarknadens aktörer och stora bolag av kravet att rapportera hur stor del av deras verksamhet som omfattas av taxonomin. På uppdrag till Tillväxtverket har Ramboll gjort en studie om hur små och medelstora företag, på grund av sina affärsmässiga relationer, kan komma att påverkas av taxonomin samt hur offentliga aktörer kan vara ett stöd i omställningen. Välkomna till presentation av rapporten följt av reflektioner av relevanta aktörer! Arrangeras av Tillväxtverket.

  Program

  13:15-13:20 Intro
  13:20-14:00 Presentation av rapport Ramboll
  14:00-14:25 Reflektioner samt frågestund
  Naturvårdsverket, Flemming Heden
  FKG, Peter Bryntesson
  Företagarna, Jennie Albinsson
  14:25 Avrundning

  När? 7 februari 13.15-14.30

  Var? Digitalt

  För mer info och anmälan, klicka HÄR!