Aktiviteter

 • 17 December, 2020
 • Snabbkurs med RISE och Produktion2030: Attraktiv industri

 • – Framtidssäkrad digitalisering med människan i fokus

  Har ditt företag en utmaning i att kompetensförsörja er utveckling? Vill du attrahera rätt personal för att skapa innovation och produktivitet?

  Digitalisering med människan i fokus lyfter fram forskning och industriexempel där ny teknik kombineras med kunskap om människan. En attraktiv industriell arbetsplats skapas genom att forma en kultur som främjar hälsa och kreativitet samt jämställdhet och mångfald. Det finns idag stora utmaningar kopplade till digitalisering och hållbarhet.

  En av dessa utmaningar är kompetensutveckling. Det saknas kunskap inom ny teknik så som såsom AI och maskininlärning, och samtidigt är det få som söker sig till industrin. För många är detta redan nu ett problem och det är svårt att både få och behålla kompetens.

  Kursen är en optimering av tidigare upplaga – endast ca 3 timmar lång och ges digitalt via zoom.

  Teman denna kursomgång:

  • Trender och utmaningar kopplat till attraktiv industri
  • Social och miljömässig hållbarhet
  • Ny teknik och samverkan, vad innebär det för min framtida yrkesroll?
  • AI vid kvalitetsinspektion

  Mål med kursen: Öka din kunskap inom samverkan med ny teknik i industrin.

  När? 17 december klockan 9.00

  Var? Digitalt via Zoom

  Program

  8.50-9.00 Incheckning i zoom

  9.00-9.10 Välkommen + presentationsrunda

  9.10 Omvärldsutblick och megatrender inom attraktiv industri – Cecilia Berlin, Chalmers

  9.35 Hur arbetar EQpack med social och miljömässig hållbarhet? – Johan Tjernell, VD EQPack

  09.55 Paus

  10.10 Digitala värdekedjor och cirkulär ekonomi – Sasha Shahbazi, forskare RISE

  10.35 Hur arbetar vi med ny teknik i framtiden? Operatör 4.0 – Sandra Mattsson, forskare RISE

  11.00 Visionteknik för kvalitetsinspektioner – Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik, Högskolan i Skövde

  11.35 Reflektioner och avslutning

  Värd för dagen: Sandra Mattsson, RISE & Peter Bökmark, RISE

  För frågor och mer information kontakta Sandra – sandra.mattsson@rise.se.

  Anmäl dig och dina kollegor genom att skicka ett mail med namn och företag till info@fkg.se.