Aktiviteter

 • 17 Oktober, 2019
 • The Automotive Summit – Stora Leverantörsdagen 2019

 • FKGs konferens för leverantörer till fordonsindustrin –

  Stora Leverantörsdagen 2019 – The Automotive Summit

  Vår framtid är på riktigt komplex. Transportmedelsindustrin med fordonsindustrin i spetsen möter en framtid som är svårnavigerad. Vad skall vi välja och vad skall vi inte välja? Tekniken blir ny och mötet med kunden glider över mot en tjänst i stället för en traditionell produkt. Gränser suddas ut och det handlar om att tänka nytt, i vissa fall helt nytt.

  Tydligt blir, ensam är inte stark – vi behöver vara kloka tillsammans med fokus på hållbarhet i alla dimensioner. Årets leverantörsdag skall inspirera, gjuta mod och trigga till samverkan. Dagens fokus på konferensen är passet med två av våra samarbetes arenor, Mobility Xlab och CampX under rubriken ”Together brings future mobility”

  Välkommen till The Automotive Summit – 2019 – Stora Leverantörsdagen med temat Navigate the Future!

  Tid: 17 oktober. Den 16 oktober håller vi intressanta seminarier och FFIs årskonferens.

  Plats: Göteborg, Lindholmen Conference Centre

  Medlemspris: 2 700:-

  Pris för icke medlem: 5 500:-

  Mingelmiddag: 850:-

  Sista anmälningsdag är den 11 oktober, i mån av plats. Anmälan är bindande från 4 oktober. Ev. no show på konferens/middag/hotellrum faktureras av FKG i efterhand.

  Välkommen!

  Program + Talarlista

 • SLD

  • Företagsinformation

  • Deltagare / Participators

  • Jag vill delta i / I will participate in
   Onsdag 16 oktober från klockan 13.00 håller FKG ett medlemsmingel uppe vid FKGs kansli (i samma hus som konferens och middag). Det bjuds på lättare lunch och spännande samtalsämnen som en trevlig uppvärmning inför seminarier och SLD! / On October 16 from 1.00 PM, FKG will arrange a membership mingle at FKG's office (in the same building as conference and dinner). We will provide you with a light lunch and some exciting topics for conversation.
   Onsdag 16 oktober 15.00 / October 16th 3.00PM. A panel discussion highlighting US market entry considerations, the state of the automotive industry in the southeastern US, and success stories of EU-based automotive firms from various regions across South Carolina. Ideal for companies considering investing and/or expanding to the Southeastern US, and an interest in learning more about conducting business in South Carolina. Vanessa Goeschl, State of South Carolina Europe Office; Jon Baggett, South Carolina Department of Commerce; Brian Rauschenbach, The Link; Will Williams, Economic Development Partnership; Peggy McLean, Central South Carolina; Mike Cool, Santee Cooper; Jody Bryson, SC Technology and Aviation Center. The seminar will be held in English.
   Onsdag 16 oktober 15.00 - Omfattande OEM/ Tier 1 strategistudier för komponentleverantörer. FKG och Energimyndigheten har tillsammans med Business Sweden genomfört omfattande studier om fordonsindustrins framtid och trender i Europa, USA och Kina. Studierna belyser personbils och lastbils viktigaste marknader och svarar bland annat på följande frågor: Hur ser dina OEM och Tier 1 kunder i Europa, USA och Kina på fordonsindustrins framtid? Vilka beslut är redan tagna? Vad är nästa steg? Vad innebär det för svenska underleverantörer till fordonsindustri? Vilka krav kommer dessa förändringar att ställa på din verksamhet? Seminariet hålls på svenska och engelska. Peter Bryntesson (FKG), Göran Stegrin (Energimyndigheten), Max Åvall (Business Sweden USA), Erik Friberg (Business Sweden Europa), Joakim Ableen (Business Sweden Kina). / October 16th 3.00PM - Comprehensive OEM/Tier 1 strategy studies for component suppliers. The seminar will be held in Swedish and English.
   Onsdag 16 oktober 15.00 - Smarta Fabriker är en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. Tillsammans med 50 partners har en demonstrator av en smart fabrik byggts. I anslutning till demonstratorn finns workshops där ni får lära er mer om t.ex. den uppkopplade fabriken, visualisering, smarta arbetssätt och additiv tillverkning. Hålls på svenska. / October 16th 3.00PM - Smart Factories is a platform for creating expertise and spreading knowledge about industrial digitization. Together with 50 partners, a demonstrator of a smart factory has been built. In conjunction with the demonstrator there are workshops where you will learn more about eg. the connected factory, visualization, smart working methods and additive manufacturing. The seminar will be held in Swedish.
   Mingelmiddag och underhållning den 16 oktober kl 18.30. Pris: 850 kr (samma pris för medlem som icke). / Dinner and entertainment on October the 16th 6:30 PM. Price: 850 SEK for both member and not member.
   Torsdag den 17 oktober kl. 8.00 - 16.30 Lindholmen Konferenshall. Stora Leverantörsdagen. Medlemspris: 2700:- Pris för icke medlem: 5500:- Konferensen kommer huvudsakligen hållas på svenska. Tolk kommer inte finnas på plats./ The Automotive Summit - Thursday October 17 at 8:00 AM - 04:30 PM Lindholmen Conference Hall. Price for members: 2700 SEK Not member: 5500 SEK. The conference will mainly be held in Swedish. Interpreter will not be availible.
   Hjälp mig att boka ett hotellrum på Radisson Blu Riverside 16–17 oktober Pris: 1545:-/natt. / Help with hotel reservation Oct 16-17 – Hotel Radisson Blu Riverside | Lindholmspiren 4 | 417 56 Göteborg. Price: 1545 SEK/night.
  • Förnamn / First name Efternamn / Last name Mailadress / Email Telefon / Phone  
          
   There are no participants.
  • *Personen som gör anmälan är den enda som kommer få bekräftelsemailet.