Aktiviteter

 • 27 April, 2022
 • Seminarium: Kostnads- och CO2-effekter från förpackningar inom fordonsindustrin

 • Förpackningar påverkar effektiviteten i alla logistik- och transportaktiviteter från förpackningsfyllnad hos en komponentleverantör till slutanvändning vid en monteringslinje. Genom att välja rätt förpackningslösning kan både leverantörer och fordonstillverkare spara pengar och reducera sina koldioxidutsläpp.

  I ett treårigt forskningsprojekt har Henrik Pålsson, professor i förpackningslogistik vid Lunds universitet, tillsammans med Volvo Cars, Scania, AB Volvo och Automotive Components studerat strategier och principer för förpackningsval inom fordonsindustrin. Henrik Pålsson diskuterar i detta seminarium:

  • Värdet av ett systemsynsätt för förpackningsval och dess betydelse för komponentleverantörer
  • Hur involvering av komponentleverantörer i valet av förpackningar påverkar deras och försörjningskedjans totala effektivitet
  • Olika materialförsörjningsstrategiers påverkan på förpackningsval och dess konsekvenser för komponentleverantörer och totala kostnader och koldioxidutsläpp i försörjningskedjor
  • Värdet av att följa upp, mäta och förändra förpackningsinstruktioner över tid

  I dagens samhälle där det är mycket fokus på att effektivisera sina processer för både affären och miljöns vinning, är detta seminarium ett aktuellt tillfälle!

  När? Onsdagen den 27 april klockan 14.00-15.00

  Vart? Digitalt via Teams

  För anmälan – skicka ett mail till info@fkg.se.

  Varmt välkommen!