Aktiviteter

 • 18 Maj, 2021
 • Säkra rätt kompetens med ARUBA

 • Digital workshop den 18 maj

  Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftigt de närmaste åren? 

  Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att vi står inför nya sätt att arbeta. Och den utvecklingen har bara påskyndats under Covid-19-pandemin. Detta ställer krav på ny kompetens och kräver mycket av såväl ledarskapet på företag som själva organisationen.

  Den 18 maj är du välkommen på workshop där du får bekanta dig med ARUBA – en enkel modell för att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla kompetens. Detta tillfälle riktar sig till företag inom fordon/teknik/industri.

  Workshopen leds av Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg för kompetensförsörjning och regionalt samarbete, Business Region Göteborg och sker inom ramen för Göteborsgregionens Kompetensnav i samverkan med Teknikcollege GR.

  Workshopen vänder sig till personer på företag med upp till 250 anställda i Göteborgsregionens kommuner.

  Anmälan och mer information hittar du här.