Aktiviteter

 • 17 November, 2020
 • LIGHTer Resultatworkshop 2020

 • Den 17 november 2020 arrangerar LIGHTer sin årliga resultatworkshop

  En gång om året har du chansen att få en samlad bild av vad som pågår inom lättviktsområdet i Sverige och påverka vår riktning framåt.
  För att kunna ta vara på dina synpunkter och kunskaper önskas en bra dialog även i ett digitalt arrangemang. Du kan därför delta under två olika temablock samt en inspirationsföreläsning. Mellan blocken ges generöst med tid att sträcka på benen och fylla på med energi och nya idéer.

  Temablocken för dagen är:
  1. Hur utformar vi framtida utlysningar mot större innovationshöjd? 9.00 – 11.30
  2. Vad visar de senaste forskningsresultaten? 13.30 – 15.30

  Den här workshoppen är en möjlighet för dig att se vad SIP LIGHTer kan göra för din organisation inom alla olika aktiviteter vi har. Den ger dig också chansen att ge oss inspel om dina behov.

  Emotser många intressanta diskussioner, nya projektidéer och förslag på nya aktiviteter!

  Datum: 17 november, 2020
  Plats: Microsoft Teams
  Information: Katinka Ernstsson, katinka.ernstsson@ri.se, +46 70 780 61 40

  Länk skickas ut till anmälda innan workshoppen äger rum.

  Mer information och anmälan hittas HÄR.

  Välkomna!