Aktiviteter

 • 13 Oktober, 2021
 • Kunskapsekonomins viktigaste tillgång: FoU-samverkan och immaterialrätt

 • Svenskt Näringsliv bjuder in till webbinarium

  Innovation sker ofta bäst när personer med olika bakgrund samarbetar. En form för detta är den samverkan som sker mellan näringsliv och lärosäten.

  Sverige är ett av världens mest innovativa länder. För att behålla vår konkurrenskraft är det viktigt att säkerställa att vi får utväxling på våra innovationer och vår kunskap. Hantering av de kunskapsbaserade tillgångarna – såsom patent, upphovsrättigheter, varumärken och företagshemligheter – är ofta avgörande för denna utväxling. En stor fråga i detta sammanhang är vem som äger rätten till vad när olika aktörer har samverkat under arbetet.

  Svenskt Näringsliv bjuder in till webbinarium där såväl de rättsliga ramarna som den praktiska verkligheten diskuteras.

  Tid och plats
  13 oktober kl. 10.00-12.00
  Via svensktnaringsliv.se, länk till sändningen skickas ut till anmälda deltagare den 12 oktober.

  Program

  • 10.00-10.05 Välkomna – Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv
  • 10.05-10.20 FoU-samverkan och immaterialrätt  – Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv
  • 10.20-10.35 Statsstödsfrågor och FoU-samverkan – Stefan Sagebro, Svenskt Näringsliv
  • 10.35-11.25 FoU-samverkan i praktiken
  • Mona Wilcke, SU Holding
  • Johan Schnürer, Örebro universitet
  • Stefan Christiernin, Volvo
  • Peter Ericsson Nestler, Ericsson
  • Ellen Sétreus, Sandvik
  • 11.25-11.50 Vem har bollen på sin planhalva?
  • Malin Mohr, IVA
  • Christin Wendel, PRV
  • Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv
  • 11.50-12.00 Avslutning och medskick – Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv

  För anmälan KLICKA HÄR