Aktiviteter

 • 6 April, 2022
 • Kritisk cybersäkerhetskunskap i det nya säkerhetsläget

 • Utbildning med RISE

  Med anledning av det hastigt försämrade säkerhetsläget har RISE tagit fram en kort utbildning i cybersäkerhet.

  Kursen kommer att genomföras i Cyber Range den säkerhetsklassade anläggning som tillgängliggörs speciellt för detta syfte. RISE riktar sig till nyckelpersoner med direkt ansvar och inflytande över cybersäkerheten i svenska organisationer. Den skyddade miljön möjliggör erfarenhets- och kunskapsutbyte utan oro för avlyssning eller intrång av obehöriga.

  Kursmål

  Utbildningen syftar till att ge trygghet och klarhet i vad som är viktigast att göra och förstå i förhållande till det som händer i omvärlden, samt ge insikt kring vad som behöver göras och vart man kan vända sig för att få hjälp. Ett mål är också att erbjuda kontakter och utbyte av erfarenheter med andra som delar samma utmaningar.

  Datum

  Dagar för kursen är antingen den 31 mars eller den 6 april klockan  9.00 – 12.00.

  Har du ingen möjlighet att deltaga dessa dagar går det bra att kontakta Kim Elman eller Cecilia Eklund (länkar nedan). Fler kursdatum kommer att sättas upp om intresse finns.

  Kurslängd

  3 timmar

  Målgrupp

  Personer i svenska organisationer med direkt ansvar och inflytande över cybersäkerheten.

  Innehåll

  • Hotbilden för Sverige och svenska företag
  • Vad är viktigast att göra för att förbättra cybersäkerheten?
  • Vad är hybridhot och hur hantera?
  • Workshop och diskussion kring utmaningar och scenarier

  Pris

  Självkostnadspris 4500:- ex moms /person.

  För mer info och anmälan klicka HÄR.