Aktiviteter

 • 3 September, 2019
 • Kompetensutmaningen – hur påverkar den tekniska utvecklingen framtidens arbete?

 • Tillgång till kompetenta medarbetare är en förutsättning för att företag ska kunna växa.

  Automation Region genomför just nu en behovsinventering med inriktning mot industrins transformation där hittills 150 företag från hela landet har medverkat. 80 procent av respondenterna uppger att de ser ett ökat behov av att utveckla medarbetarnas kompetens.

  Utvecklingen av ny teknik går snabbt och det finns en osäkerhet kring hur kompetensbehoven kommer att förändras. Välkommen till ett frukostmöte där vi diskuterar framtidens arbete och hur vi kan uppnå en effektiv arbetsfördelning mellan människa och maskin.

  Frukostmöte · Västerås 3 september samt Stockholm den 5 september

  Tid 07.15 – 09.00

  Arrangör:

  Läs mer och anmäl dig HÄR