Aktiviteter

  • 2 April, 2021
  • Introduktion till industriell digitalisering

  • Den genomgripande omställning som digitalisering innebär har bara börjat.

    För att just du ska kunna vara delaktig i förändringen ger dig denna utbildning en verktygslåda med allt du behöver veta kring digitalisering inom industrin.

    Utbildningen bygger på självstudier i en onlineplattform och omfattar i sin helhet 40 timmar. En rekommendation är att fördela arbetet över 5 veckor, men du kan givetvis välja din egen takt. Kursen är uppdelad i 10 ungefär lika stora delar och innehåller interaktiva moment, filmer och läsning. Som avslutning gör du ett eget arbete i form av reflektionsuppgift. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg och en sammanställning som du kan ta vidare till din arbetsgivare och arbetsplats.

    Varmt välkommen att läsa mer och registrera dig på: goteborgstekniskacollege.se/onlinekurser