Aktiviteter

 • 26 November, 2020
 • Inspirationsföreläsning: AI för ledningsgrupper i SMEs

 • För att möjliggöra för fler ute i leverantörsindustrin att ta ställning till om man kan stärka sin konkurrenskraft med hjälp av AI teknologi, kommer ni att få möjlighet att lyssna på Mats Nordlund, forskningschef på Zenseact (ett dotterbolag till Volvo Cars som tar fram lösningarna för att göra fordonen självkörande). Mats har en bred och djup kunskap på området och kan förmedla den effektivt till “nybörjare” inom området.

  Det övergripande målet är att ge insikt i och konfidens kring vad som behövs för att ni ska känna er bekväma att aktivt besluta om att initiera eller inte initiera en AI – resa baserat på Maskininlärning (den vanligaste AI-tekniken) i det egna företaget – på ett övergripande plan.

  Föreläsningen kommer övergripande täcka:

  • Vad är Maskininlärning (ML)?
  • Vad kan ML lösa för problem?
  • Hur skapar man en AI-modell med hjälp av ML?
  • Hur mycket jobb är det att skapa sin AI?
  • Vad är stegen för att komma igång?
  • Hur gör man sin resa från start till implementerad AI lösning i verksamheten?

  Läs gärna mer om artificiell intelligens på https://www.ai.se.

  När? Torsdag 26 november kl. 09.00 – 10.00.

  Var? Digitalt via Teams. Länk skickas till anmälda dagen innan.

  Lägg bara ett mejl till info@fkg.se och skriv bara AI i ämnesraden för att anmäla dig.