Aktiviteter

 • 16 September, 2024
 • IAA Transportation 2024

 • Svensk samlingsmonter

  IAA Commercial Vehicles bytte 2022 namn till IAA Transportation och lanserade ett uppdaterat koncept som breddade greppet om tunga sidan av fordonsindustrin. Mässans övergripande mål är klimatneutrala transporter och att visa upp de aktörer, teknik och tjänster som banar vägen framåt.

  Mässan arrangeras jämna år i Hannover och är Europas ledande marknadsplats där hela värdekedjan för kommersiella fordon ställer ut. Mässan har en stor leverantörsdel och är en kraftfull kanal att nå kunder på den tunga sidan. Tillverkare av tunga och lätta lastbilar, trailers och bussar och deras leverantörer utgör fortsatt stommen i utställningen. Växande segment är digitala tjänster, energiproduktion och lagring, tjänster kopplade till mobilitet (MaaS) och infrastruktur (Smart city, laddning osv).

  Omställningen utmanar alla led inom fordonsindustrin med nya tekniker, nya aktörer och en förändrad dynamik i affärsrelationerna. Samlingsmontern på IAA Transportation är ett kostnadseffektivt sätt att befästa position hos både svenska och europeiska kunder samt att knyta nya kontakter över hela ekosystemet för kommersiella fordon.

  Upplägg FKGs samlingsmonter

  FKGs samlingsmonter på IAA Transportation 2022 var mycket uppskattad av både utställande företag, medlemmar och kunder som besökte montern. Totalt medverkade 13 företag på en yta om drygt 120 kvm.

  Samlingsmontern är en möjlighet för svenska leverantörer av komponenter, mjukvara, tjänster och lösningar att på ett smidigt och prisvärt sätt medverka på mässa.

  • Större avtryck på mässan genom samlad utställning
  • Tid- och kostnadseffektivt, stöd i planeringsarbetet
  • Samlingspunkt för svenska leverantörer
  • Plattform för FKG att marknadsföra svenska leverantörer, exempel från 2022 är invigningen med gäster från OEMer, CLEPA, Sveriges ambassad i Berlin m.fl.

  Status för planeringen per 16 februari är att FKGs monter är planerad att vara i Hall 12 där OEMerna Scania, MAN och VW har sina montrar. Det finns en ledig monterplats kvar.

  Deadline anmälan: 1 mars, först till kvarn

  Mässa: IAA Transportation, Hannover 17-22 september inkl. pressdag 16 september 2024

  Anmälan och information: Kontakta Lina Galow på lina.galow@fkg.se   +49 160 98 62 7037 eller +46 765 48 60 91