Aktiviteter

 • 14 December, 2021
 • Hur matchar vi tillgång och efterfrågan på laddinfrastruktur?

 • Rundabordssamtal anordnat av Business Region Göteborg

  Välkommen på det sista av höstens tre rundabordssamtal om ett utsläppsfritt transportsystem. Vid detta tillfälle samtalar vi om hur vi når effektivt utnyttjande av installerad laddinfrastruktur och hur detta kan generera mervärde för olika aktörer.

  Ökningen av mängden elfordon i trafik och utbyggnaden av laddinfrastruktur behöver gå hand i hand. Fordon behöver laddas där de stannar för att nyttja tiden. För privatbilismen är det ett hanterbart problem medan kommersiella flottor får många nya parametrar och beroenden att ta hänsyn till. Dessa publika eller privata platser är ofta tätt knutna till fastigheter – endera för boende, för kontor eller andra verksamheter. Vilket ansvar har och vill fastighetsägare ta? Vad är det som avgör vilken typ av laddinfrastruktur som ska installeras och med vilken affärsmodell? Vem ska få använda den? Finns det synergieffekter mellan oberoende användare och verksamheter? Vilka laddbehov är kompletterande och vilka är överlappande? Vid detta tillfälle samtalar vi om hur vi når effektivt utnyttjande av installerad laddinfrastruktur och hur detta kan generera mervärde för olika aktörer.

  Mötesupplägg
  Mötet kommer att inledas med en kort inspirerande föreläsning på ämnet för dagen innan deltagarna delas in i mindre, blandade grupper. Varje deltagande part får initialt tre minuter att pitcha sin produkt/tjänst/behov/utmaning för att lägga grunden till samtalet. Samtalen kommer att modereras av en representant från Business Region Göteborg.

  Exempel på frågeställningar att samtala kring:
  • Hur vill ni bidra till omställningen till ökad elektrifiering alt. utsläppsfria transporter?
  • Vad förväntar ni er från Göteborgs Stad och regionen respektive näringslivet?
  • Vem/vilka vill ni samarbeta med?
  • Vem/vilka samarbetar ni med idag?
  • Vad ser ni som de största utmaningar inför omställningen?
  • Har ni idéer på aktiviteter/projekt/initiativ som leder till snabbare omställning?
  Länk till rundabordssamtalet skickas ut dagen innan arrangemanget.
  När? 14 december klockan 8.00-9.30.

  För att anmäla dig, klicka HÄR.

  För ytterligare info kontakta anne.piegsa@businessregion.se