Aktiviteter

 • 16 Maj, 2022
 • Frukostseminarium

 • Vad innebär en säker omställning av fordonsindustrin? Risker och möjligheter?

  I den snabba gröna och digitala omställningen som industrin står inför lyfts cybersäkerhet som en alltmer central fråga.

  Vi bjuder därav in er företag i regionen till två frukostmöten om cybersäkerhet. Vårt första tillfälle den 16 maj riktas främst till ledningsgrupper och strategiska funktioner och har fokus på varför cybersäkerhet är en allt viktigare fråga. Under det andra tillfället efter sommaren är fokus på hur ni företag kan ta ert interna arbete inom området ett steg vidare.

  Frukostseminariet riktas till främst SMF företag inom fordonsindustrin samt till IKT bolag som levererar produkter och tjänster till fordonsindustrin. Målgrupp främst ledningsgrupper och strategiska funktioner. Frukostmötet hålls digitalt via Microsoft Teams-möte.

  Projektet Fordonsdalen Stockholm delfinansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden.

  När? 16 maj 8.30-9.45

  Mer info och anmälan hittas HÄR.