Aktiviteter

 • 26 November, 2021
 • Framtidsplan för hållbar produktion

 • Kickoff

  Framtidsplan för hållbar produktion – en riktning för kommande satsningar och prioriteringar inom tillverkningsindustrin. RISE leder arbetet i bred samverkan med Teknikföretagen, industri, akademi, arbetsmarknadens parter, etablerade aktörer inom produktionsområdet och Vinnova. Nu bjuder de in till en digital kickoff där FKGs Peter Bryntesson är med och talar. Välkommen!

  I Framtidsplan för hållbar produktion identifieras gemensamma utvecklings- och kompetensbehov på såväl kort som längre sikt för att nå visionen att svensk industri år 2040 ska ses som ett föregångsland inom hållbar produktion och generera noll nettoutsläpp av växthusgaser med bibehållen eller ökad produktionsvolym. Planen tar utgångspunkt i befintliga agendor och färdplaner och syftar till att ge en samsyn kring prioriteringar av insatser. Den ska vara ett styrmedel för både industrin och forskningsfinansieringen.

  RISE leder arbetet som en del i uppdraget att stötta näringsliv och industri i riktning mot ökad hållbarhet och konkurrenskraft. Arbetet sker i nära samarbete med Teknikföretagen och en referensgrupp med representanter för industri, akademi, arbetsmarknadens parter och etablerade aktörer inom produktionsområdet. Kontinuerliga avstämningar görs med Vinnova som också stöttar det fortsatta arbetet.

  Medverkande i programmet den 26 november:

  • Pia Sandvik, vd RISE
  • Klas Pia SanWåhlberg, vd Teknikföretagen
  • Cecilia Sjöberg, Head of Industrial Technologies Division, Vinnova
  • Pernilla Walkenström, divisionschef Material och produktion RISE
  • Peter Bryntesson, projektledare Fordonskomponentgruppen
  • Lars-Henrik Jörnving, Head of Global Industrial Development, Scania
  • Johan Svenningstorp, Director Research and Technology Development Truck Operations, Volvokoncernen
  • Björn Ekelund, Research Director, Hardware, Device, and EMF, Ericsson Research
  • Kristina Kicki Säfsten, professor i produktionssystem, Produktionsakademien
  • Mats Lundin, verksamhetsledare SuPr – nationell nod för hållbar produktion
  • Anders Gotte, avdelningschef Tillverkningsprocesser, RISE

  När? Fredag den 26 november kl. 15.00-16.00.

  Klicka HÄR för att anmäla dig.