Aktiviteter

 • 16 September, 2020
 • Fortbildning: Validering Industriteknik Bas

 • Har ni funderat över validering som del av ert strategiska arbete med kompetensförsörjning?

  Idag finns ett för industrin specifikt framtaget valideringsverktyg, Industriteknik Bas (Svensk Industrivalidering) och vi vill med denna fortbildningsinsats berätta mer om verktyget och hur det används.

  Vad: Fortbildningsinsats Validering Industriteknik Bas

  Hur: Microsoft Teams (länk till inbjudan skickas till anmälda deltagare i god tid innan fortbildningen)

  När: 16:e september kl.09.00-11.00

  Målgrupp: Regionala och lokala styrgrupper inom Teknikcollege.

  Behovet av kompetensomställning och kompetensutveckling har länge varit efterfrågat av industriföretagen och med konsekvenserna av Covid-19 har detta behov ökat dramatiskt. Många företag söker nya möjligheter att även framåt säkerställa sin tillgång på kompetent personal. Validering som verktyg kommer spela en viktig roll i detta arbete.

  Vi inleder förmiddagen med en genomgång i grunderna. Vi går igenom den presentation som ni sedan kommer ha tillgång till. Vi följer upp det med att exemplifiera hur det kan se ut hos både företag och utbildningsanordnare som idag använder Industriteknik Bas.

  Läs mer om Svensk Industrivalidering och Industriteknik Bas här: https://svenskindustrivalidering.se/

  Anmäl dig redan idag via denna länken, agenda med program och mer detaljerad information kommer att skickas ut i god tid innan fortbildningsinsatsen.

   

  Vid frågor kontakta:

  Helene Stensson, Teknikcollege GR – helene.stensson@goteborgsregionen.se

  Lotta Engelbrektsson, Teknikcollege Skaraborg – lotta.engelbrektsson@skaraborg.se

  Cecilia Sandberg, Teknikcollege Fyrbodal – cecilia.sandberg@fyrbodal.se

  Nasim Oveissi, Teknikcollege Halland – nasim.oveissi@tek.se

  Patrik Laanemets, Göteborgsregionen – patrik.laanemets@goteborgsregionen.se