Aktiviteter

 • 17 November, 2020
 • COMPETE-NCE: FKG Omställningsdagar

 • Du måste ställa om! Men hur?

  Vi befinner oss mitt i den omställning som kommer med nya artiklar, nya affärsmodeller och krav på ny kompetens. Detta är något som många har blundat för länge och tänkt att det ligger långt fram, men det sker just nu. De svenska underleverantörerna har ett gott rykte internationellt men nu krävs det en upptrappning för att behålla och förbättra attraktivitet och konkurrenskraft inför pågående omställning.

  Detta är något som FKG tillsammans med RISE inom ramen för Produktion2030, vill erbjuda sina medlemmar – ett konkret sätt att ta sig an resan mot en omställd verksamhet. Med information, konkreta diskussioner och hjälp vill vi bidra till att ni får med er betydande inspel till era färdplaner för omställning hem till företaget.

  På Omställningsdagarna kommer vi gå igenom de Nya artiklar som kommer finnas i framtidens elektrifierade fordon och ge er inspel, tips och diskussioner om hur ni kan tänka angående er befintliga eller potentiellt nya artikel. Vi kommer få lyssna till en paneldiskussion om Omställningsläget och hur man kan se på potentiella affärsmodeller som kanske kan appliceras hos ditt företag, för nytta i framtiden. Du kommer att få möjligheter att diskutera med branschkollegor för att få kompletterande perspektiv. Vi vill även få din bild av behov av stöd som kan behövas från FKG och innovationsstödsystemet.

  Dag 1Det händer nu!

  9.00: Välkomna!

  9.10: Framtidsspaning med Peter Bryntesson

  9.30: Paneldiskussion Leds av Leif Pehrsson VD IDC Skövde med Fredrik Sidahl VD FKG, Anna Bird Manager MITC & Jenny Bramell Ordf IUC Sverige.

  10.10: Nya artiklar för framtiden

  11.00: Anpassade positionsberoende diskussioner

  -Tjänstebaserade och hållbara affärs modeller i en omställning med Johan Frishammar, Prof. Luleå Tekniska Universitet

  -Vilka artiklar är intressanta och varför?

  Ca 12.15: Avslut

  17/11 Dag 2 – Tänk utanför boxen

  9.00: Välkommen

  9.10: Vad krävs för en omställning? Birgitta Öjmertz Programdirektör produktionslyftet RISE.

  9.50: Anpassade positionsberoende diskussioner -Att göra nya typer av affärer med hjälp av data, Magnus Löfstrand, Prof. Örebro Uni. -Mobilitet från företagets synvinkel.

  10.50: Samanfattande framtidsplanering

  11.25: Utbyte mellan företagen

  12.00: Avslut

  Två personer från varje företag avses medverka då den här unika kursen är utformad för att skapa bästa möjliga nytta. En ifrån VD/ekonomi/försäljning, samt en ifrån teknik/produktion.

  Programmet innefattar 2 förmiddagar – den 5 november och den 17 november mellan klockan 9-12. Eventet hålls digitalt.

  För mer information – kontakta Peter eller Gabriella.

  Du anmäler dig och en kollega genom att skicka era namn samt. mailadresser, position inom företaget och företagsnamn till info@fkg.se.

  Samarrangemang mellan FKG och RISE inom ramen för Produktion2030.

  Välkomna!

Mer information