Aktiviteter

 • 27 Oktober, 2020
 • Energirelaterad transportforskning 2020

 • Energimyndighetens konferens Energirelaterad transportforskning 2020 blir digital!

  Konferensen kommer att hållas den 27 oktober 2020 och bestå både av föredrag och ämnesorienterade workshops. Konferensen byter i och med årets konferens namn från ”Energirelaterad fordonsforskning” till ”Energirelaterad transportforskning”. Detta för att tydligare spegla att konferensen har ett bredare fokus.

  10:00-11:30 Webbmöte i plenum

  • Inledning av Energimyndigheten och moderatorn
  • Ungas mobilitet och förväntningar, Ylva Saarinen, Policy in practice och Anna Wallsten, VTI
  • Demonstration av ”Mobilitet som tjänst” i stor skala, Sandra Victor, Science Park Mjärdevi, Linköping
  • Hur kan Elfordon samspela med elnätet? Joachim Lindborg, Sustainable Innovation i Sverige AB
  • Resultat från den statliga utredningen ”Utfasning av fossila drivmedel”, Sven Hunhammar, Trafikverket
  • Att förvänta inom batteriområdet, Kristina Edström, Uppsala Universitet

  Kl: 12:30-13:15(omgång 1) samt 13:30-14:15(omgång 2)
  10-15 stycken parallella ämnesinriktade(workshops)

  • Diskussion och frågestund kring de förinlagda presentationerna. 2×45 minuters workshops i grupper om 5-30 personer med förutsedd ordförande och sekreterare. Mer information och anmälan avseende workshopdelen kommer att gå ut till alla anmälda i början av oktober.

  14:30-15:30 Webbmöte i plenum

  • Kort sammanfattning från genomförda ”workshops”
  • Statistik om hur Corona påverkat vårat resande och varutransporter
  • Slutsatser från ”Omstartskommissionen”
  • Paneldebatt
  • Avslut från Energimyndigheten och moderator

  Mer info och anmälan hittas HÄR.