Aktiviteter

 • 28 Oktober, 2021
 • Digitala tvillingar – hur skapas värde för tillverkningsindustrin?

 • Det pratas mycket om Digitala tvillingar. Konceptet digitala tvillingar har fått ett stort intresse från både industrin och teknikleverantörerna och målas upp som lösningen för hur tillverkningsindustrin ska ta sig an den digitala transformationen som man står inför.

  Trots det stora intresset är fortfarande tillämpningen och exemplen av implementerade digitala tvillingar i tillverkningsindustrin få. Det behövs mer kunskap och demonstration av vad digitala tvillingar innebär för tillverkningsindustrin. Detta är något som har undersökts inom ramen för projektet SCARCE (the sensible value chain) i en värdekedja som bland annat involverar aktörerna Bror Tonsjö och Parker Hannifin. För mer informationen om projektet se: SCARCE 2

  I detta event bjuder vi in för att skapa en diskussion om de digitala tvillingarnas roll för tillverkningsindustrin. Vi gör det genom att utgå från demonstratorerna som har tagits fram av Bror Tonsjö och Parker Hannifins produktion (del av projektet SCARCEII) för att belysa rollen av de digitala tvillingarna för det enskilda bolaget och i värdekedjan.

  Upplägg för eventet är:  

  • Introduktion till digitala tvillingar – vad är det och hur definieras de enligt ISO?
  • Perspektiv från tillverkningsföretag – lärdomar från tidigare projekt om hur den digital tvillingen kan skapa värde men också utmaningarna i att skapa och använda den
  • Demonstration av digitala tvillingar som har tagits fram hos Bror Tonsjö och Parker Hannifin med stöd av Virtual Manufacturing och Siemens MindSphere
  • Diskussion med frågeställningar om hur digitala tvillingar kan skapa värde för tillverkningsföretag t.ex.:
   • Roll i det enskilda bolaget
   • I värdekedjan och leverantörsnätverk
   • Potentialen i att förstärka existerande eller skapa nya värden
   • Utmaningarna för tillverkningsindustrin

  När och hur?

  Om det är några frågor går det bra att kontakta Maja (maja.barring@chalmers.se, 0723 50 93 41).

  Projektet finansieras av Vinnova via Produktion2030.