Aktiviteter

 • 1 Juni, 2020
 • Digital kurs med RISE & Produktion2030: Smart och Proaktivt Underhåll

 • Är du beredd att ta nästa steg?

  Vill du förutsäga stillestånd och effektivisera dina processer? Vill du lära dig mer om digitaliseringens möjligheter? Då är det här kursen för dig.

  Kursen Smart och proaktivt underhåll riktar sig till dig som vill ta nästa teknikkliv. För att förstå ditt produktionsflöde har du redan tillgång till data och gör dagliga förutsägelser om framtida stopp. Men det räcker inte. För att ligga i framkant behövs något mer.

  Vi kommer att gå igenom vad smart underhåll innebär, vad digitalisering är samt visa företagsexempel på teknikkliv. I kursen belyses följande frågor: • Vilken data behövs? Var kommer den ifrån, hur samlas den in och var sparas den? • Vilka investeringar kan jag göra? Är investeringen effektiv och kommer den att öka mitt OEE? • Vilka nya arbetssätt krävs? Behövs nya affärs- tjänstemodeller? Svaren på frågorna bygger på vad ni som företag vill nå och var ni är idag. Kursen är uppdelad i 4 olika tillfällen med olika teman där du själv väljer vilka tillfällen som är mest intressanta för dig. Du får välja att gå hur många du vill. Efter avslutad kurs får du ett diplom som redovisar vilka tillfällen du har klarat av. Vid varje tillfälle får du en hemuppgift att reflektera över.

  Tillfälle 1. Trenderna och möjligheterna, onsdag den 29 april ca 09.00-12.00. En introduktion som belyser megatrender i fordonsindustrin och vad Smart Underhåll innebär.

  Tillfälle 2. Behovet av att ha rätt data och vägen till AI, torsdagen den 7 maj ca 09.00-12.00. Hur AI kan göra underhåll mer ekonomiskt och miljösmart. Konkreta fall.

  Tillfälle 3. Hur man får bäst effekt av Smart underhåll, måndagen den 18 maj 13.00-16.00. Vad ska man mäta? Skapa datadrivna beslut.

  Tillfälle 4. Återtillverkning som underhållsmetod för stärkt hållbarhet, måndagen den 1 juni 09.00-12.00. Ekosystem för systematisk återanvändning av fordonskomponenter. Snabbt och enkelt utvecklingsarbete.

  Plats: Denna kurs kommer ges digitalt via plattformen Zoom. Den första halvtimmen kommer därför ägnas till att lära känna tekniken så att alla deltagare känner sig bekväma. Under kursen ber vi er ha bra internetanslutning, fungerande kamera (inget krav men mycket trevligare) och en fungerande mic så att man tydligt kan höra vad som sägs. Vi ber er också ha micen mutad när ni inte pratar för allas bekvämlighet. Som ni kan se i programmet nedan så finns det luckor för kaffe-/toalett-bensträckarpauser samt en timmes lunch.

  Innan kursstart kommer du få ett infomail om hur du installerar Zoom.

  Du anmäler dig genom att skicka ett mail med ditt namn, vilket företag du arbetar för och vilket/vilka tillfällen du önskar vara med på till info@fkg.se senast 4 dagar före kurstillfället.

  Pris: Tack vare stöd från Vinnova är denna omgång av kursen kostnadsfri (framöver ca 15.000:-) Först till kvarn.

  Denna kurs är ett samarrangemang mellan FKG, RISE och Produktion2030.

   

  För frågor och ytterligare information kontakta gärna:

  Peter Bryntesson, FKG, 070-966 67 08, peter.bryntesson@fkg.se

  Peter Bökmark, RISE IVF, 070-780 61 73 , peter.bokmark@ri.se